5G и IoT ще променят сферата на производството

АвтоматизацияФирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 9/2020 • 15.12.2020

5G и IoT ще променят сферата на производството  | Инженеринг ревю, снимка 1

Брендън Роули

директор „Взаимосвързаност“ в EMEA

 

Свързваме ползите от 5G с потребителите, но новият стандарт може да има по-голямо влияние върху бизнеса.

„Петото поколение“ на мобилните мрежи е първата безжична комуникационна мрежа, способна да ускори бизнес процеси, свързани с AI, автономните автомобили, роботиката, индустриалния Интернет на нещата (IIoT) и умните градове. Технологията обещава да промени производството, където нуждата от прозрачност и проследимост ще расте.

Това може да се постигне чрез събиране и анализ на данни чрез IoT устройства, а и с бързата скорост на 5G. Мрежови сензори позволяват да се изведе информация от взаимодействията в реално време между машини, системи, активи и др. Очаква се, че до 2025 г. пазарът на IoT за производството ще нарасне до 575 млрд. долара, а броят на свързаните устройства в сектора на автоматизацията ще се увеличи с 50 пъти. Те ще бъдат динамично интегрирани с мрежи, облачни решения и дигитални екосистеми чрез бърза и защитена взаимосвързаност без забавяния. Така ще взаимодействат и осигуряват по-качествена информация. Equinix има важна роля в това.

5G ще увеличи данните. Според Четвъртото издание на Глобалния индекс за взаимосвързаност (GXI) инсталираният капацитет на частната взаимосвързаност в производството ще нарасне с 36% годишно между 2019 и 2023 г. и ще достигне 1 310 терабита. Производството ще заема 8% от планирания глобален общ капацитет за взаимосвързаност до 2023 г.

Пример - производител на лазерни системи във Великобритания разчита на 5G за дигитализиран дизайн, включващ видео и добавена/виртуална реалност. 5G помага на компанията да си сътрудничи в реално време с партньорите във веригите на доставки, както и да следи продуктите си. В схемата средният правоъгълник е кампусът на Equinix, осигуряващ директни и сигурни връзки без забавяния към екосистемата от партньори чрез Equinix Fabric™. Услугата позволява да се установят софтуерно дефинирани виртуални връзки към доставчици, включително на облачни услуги, клиенти, а и към собствената инфраструктура по света. Компанията използва ECX Fabric и за взаимосвързаност към приложенията и данните в различни облаци: Microsoft Azure, Oracle Cloud и Amazon Web Services (AWS).

Диаграмата показва как компанията поддържа структурите на един от своите клиенти в чужбина. Чрез добавяне на малък ИТ възел в най-близката локация на Equinix и използване на Equinix Fabric™ за частна свързаност към централата ѝ във Вeликобритания, тя може да следи резултатите и статуса на платформата си в тази локация в реално време.

Други примери:

- Поддръжката на производствените активи може да намали оперативните разходи. Чрез сензори, камери и анализ на данни компаниите могат да прогнозират кога дадено оборудване ще се повреди. Системите, поддържащи IoT, могат да усещат предупредителни знаци, да използват данни, за да създават графици за поддръжка и предварително да обслужват оборудването.- IoT улеснява управлението на запасите като следи веригата на доставки и дава поглед върху всички променливи. Сензорите и мобилните устройства с RFID и GPS могат да следят инвентара и да предупреждават за изчерпани наличности. 5G ще свърже допълнително веригата на доставки като осигури скорост и капацитет - нужни на AI за наблюдение на източници на данни и защита срещу прекъсвания, чрез автоматично пренасочване към алтернативни доставчици.
- Роботиката и автоматизираните системи са познати на всеки, гледал как автомобил излиза от модерна поточна линия, но кабелната свързаност ограничава техния потенциал. С 5G процесите могат да бъдат контролирани по-точно. Според Verizon във фабриките, използващи 5G, хиляди сензори в работните пространства могат да изпращат постоянен поток от данни към облака. Целта е подпомагане на мениджърите за по-добро проследяване на качеството, увеличаване на скоростта, отговаряне на колебанията в доставките и улесняване на работните процеси.
Чрез частната взаимосвързаност производителите ще се доближат до партньорите от веригата на доставки, дигиталните екосистеми, клиентите и IoT устройствата в производствата си. Така ще улеснят обмена на данни между различни страни чрез високоскоростни комуникации с минимум забавяния.www.equinix.com


Вижте още от АвтоматизацияДруги рекламни публикации на Екуиникс България Дейта Сентърс
Top