70 години стандартизация в България

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2008

На официален коктейл, проведен на 6 октомври в Централния военен клуб в София, бе отбелязана 70-годишнината от създаването на организираната стандартизация в България, съобщиха за списание Инженеринг ревю от Български институт за стандартизация (БИС). Честването бе открито от председателя на Управителния съвет на БИС Ивелин Буров. "Седемдесет години са и много, и малко. Изминатият дълъг път е доказателство за развитието и усъвършенстването на дейността по стандартизация. Днес БИС е обществено-правна организация, представляваща България в европейските и международните организации по стандартизация, и е надежден партньор на индустрията, органите на административната власт, академичните и научните среди и на потребителите", заяви г-н Буров. Тържеството бе уважено от генералния секретар на Европейския комитет за стандартизация (CEN) Гастон Мишо, министъра на държавната администрация Николай Василев и много фирми, организации и браншови съюзи.Top