АББ България акцентира върху решения за индустрията

СъбитияСп. Инженеринг ревю - брой 7, 2009

АББ България акцентира върху решения за индустриятаАББ България акцентира върху решения за индустрията

На 20 октомври т.г. АББ България бе домакин на семинар, посветен на предлаганите от компанията продукти с индустриално приложение. В съответствие с установените традиции, събитието бе част от мащабна маркетингова кампания, включваща семинари в градовете Пловдив, Стара Загора, София, Варна и Плевен. В столицата семинарът се проведе в хотел Метрополитен в присъствието на многобройни специалисти от областта на индустрията, крайни клиенти, партньори, дистрибутори и проектанти. Лектор бе инж. Иво Глушков, продуктов мениджър продукти НН в АББ България. Основна тема на семинара бе пусково-защитната апаратура за двигатели на АВВ. Представени бяха категориите на работа, класовете на пуск и защита, координацията за защита на апаратура и оператор, основните видове пускане на трифазен асинхронен електродвигател с накъсо съединен ротор, както и пуск на трифазен асинхронен електродвигател с навит ротор. Демонстрирани бяха софтуерни продукти за избор на апаратура, достъпни от страницата на АББ България. Направен бе и общ преглед на продуктите НН, включително: контактори, термични и електронни релета за защита от претоварване, моторни пускатели, софтстартери, UMC, електронни продукти, бутони и лампи. Основен акцент в семинарната програма бяха новите продукти на компанията и по-специално - моторният пускател MS 132, контролерът UMC 100 и новата серия клеми SNK.

Пусково-защитна апаратура за двигатели
Съществена част от семинарната програма включваше представяне на пусково-защитната апаратура за двигатели. Категориите им на работа за променлив ток са: АС-1 за непроводящи или слабо проводящи товари и електрически пещи, АС-3 за електродвигатели с накъсо съединен ротор: пускане и изключване, и АС-6b за комутация на кондензаторни батерии.
Гостите на семинара имаха възможност да се запознаят и с класовете на пуск и защита. “Добре е да се знае, че класовете 10 А и 10 се приемат за нормален пуск, докато класовете 20 и 30 се отнасят за т.нар. тежък” пуск, обясни Иво Глушков. По време на семинара бяха разгледани и видовете пуск на пусково-защитната апаратура (ПЗА) за двигатели – пуск с приложено пълно напрежение на статора и пуск с приложено намалено напрежение на статора. Специално внимание бе отделено и на пуск/стоп със софтстартер, който е специално разработен с известни производители на помпи за плавен стоп с регулиране на въртящия момент за елиминиране на водните удари в тръбопроводната система. Бяха посочени основните предимства и недостатъци и типичните приложения на видовете пуск на ПЗА. “За да се дефинира правилният пуск предварително, е необходима информация за мрежата, техническите характеристики на двигателя и времето за пуск на задвижваната машина”, отбеляза лекторът.

Продукти НН за индустрията
В рамките на семинара бе направен преглед на продуктите ниско напрежение (НН), предназначени за индустриално приложение. Гостите имаха възможност подробно да се запознаят с предлаганите гами контактори. “АББ България поддържа пълна гама контактори – миниконтактори до 12 А (АС3) или 20 А (АС1); 3- и 4-полюсни контактори - от А9 до АF1650; мощни контактори - от 40 до 1900 kW, до 1000 VAC и 1500 VDC, подходящи за тежки приложения”, заяви Иво Глушков. Специално внимание бе обърнато на контакторите за капацитивно превключване от сериите UA и UA RA, на АС и DC управляваните контакторни релета, както и на импулсните контактори. Бяха представени и предлаганите допълнителни аксесоари, които са еднотипни за АС и DC контакторите.
Сред представените продукти бяха и сериите термични и електронни релета за защита от претоварване, моторни пускатели, софтстартери, UMC, електронни продукти и релета, бутони и лампи.
По време на семинара, бе обявено, че предстои пазарният дебют на нов моторен пускател MS 132, който ще замести предлагания до момента MS 325. “Той се характеризира с цветова светлинна сигнализация, благодарение на която лесно се установява причината за изключване на пускателя – от претоварване или от късо съединение. Пускателят MS 132 използва аксесоари, подходящи за MS 116”, заяви Иво Глушков.

Характеристики на контролера UMC 100
Сред представените нови продукти бе и контролерът UMC 100. “Той осигурява моторна защита на трифазни двигатели, защита от претоварване с класове 5, 10, 20, 30, 40, според EN/IEC 60947-4-1, както и настройваема защита за блокирал ротор и др. Позволява лесна настройка на най-използваните видове пуск – директен и реверсивен пуск, пуск звезда – триъгълник, смяна на полюсите, смяна на товара и т.н. Предлага свободно програмируема логика за специфични приложения и разширение с допълнителен модул за приложения, изискващи повече входове и изходи. Контролерът UMC 100 осигурява обширна информация за статуса на двигателя, максималното време за пуск, максималния ток и др.”, поясни инж. Глушков. Сред представените нови продукти бе и новата серия клеми SNK с нов асиметричен дизайн и функционалност.

Повече информация търсете на сайта на сп. Инженеринг ревю – www.engineering-review.bg.
ЕКСКЛУЗИВНО
Top