АББ България акцентира върху решения за индустрията

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 7, 2009

На 20 октомври т.г. АББ България бе домакин на семинар, посветен на предлаганите от компанията продукти с индустриално приложение. В съответствие с установените традиции, събитието бе част от мащабна маркетингова кампания, включваща семинари в градовете Пловдив, Стара Загора, София, Варна и Плевен. В столицата семинарът се проведе в хотел Метрополитен в присъствието на многобройни специалисти от областта на индустрията, крайни клиенти, партньори, дистрибутори и проектанти. Лектор бе инж. Иво Глушков, продуктов мениджър продукти НН в АББ България. Основна тема на семинара бе пусково-защитната апаратура за двигатели на АВВ. Представени бяха категориите на работа, класовете на пуск и защита, координацията за защита на апаратура и оператор, основните видове пускане на трифазен асинхронен електродвигател с накъсо съединен ротор, както и пуск на трифазен асинхронен електродвигател с навит ротор. Демонстрирани бяха софтуерни продукти за избор на апаратура, достъпни от страницата на АББ България. Направен бе и общ преглед на продуктите НН, включително: контактори, термични и електронни релета за защита от претоварване, моторни пускатели, софтстартери, UMC, електронни продукти, бутони и лампи. Основен акцент в семинарната програма бяха новите продукти на компанията и по-специално - моторният пускател MS 132, контролерът UMC 100 и новата серия клеми SNK.

Пусково-защитна апаратура за двигатели
Съществена част от семинарната програма включваше представяне на пусково-защитната апаратура за двигатели. Категориите им на работа за променлив ток са: АС-1 за непроводящи или слабо проводящи товари и електрически пещи, АС-3 за електродвигатели с накъсо съединен ротор: пускане и изключване, и АС-6b за комутация на кондензаторни батерии.
Гостите на семинара имаха възможност да се запознаят и с класовете на пуск и защита. “Добре е да се знае, че класовете 10 А и 10 се приемат за нормален пуск, докато класовете 20 и 30 се отнасят за т.нар. тежък” пуск, обясни Иво Глушков. По време на семинара бяха разгледани и видовете пуск на пусково-защитната апаратура (ПЗА) за двигатели – пуск с приложено пълно напрежение на статора и пуск с приложено намалено напрежение на статора. Специално внимание бе отделено и на пуск/стоп със софтстартер, който е специално разработен с известни производители на помпи за плавен стоп с регулиране на въртящия момент за елиминиране на водните удари в тръбопроводната система. Бяха посочени основните предимства и недостатъци и типичните приложения на видовете пуск на ПЗА. “За да се дефинира правилният пуск предварително, е необходима информация за мрежата, техническите характеристики на двигателя и времето за пуск на задвижваната машина”, отбеляза лекторът.

Продукти НН за индустрията
В рамките на семинара бе направен преглед на продуктите ниско напрежение (НН), предназначени за индустриално приложение. Гостите имаха възможност подробно да се запознаят с предлаганите гами контактори. “АББ България поддържа пълна гама контактори – миниконтактори до 12 А (АС3) или 20 А (АС1); 3- и 4-полюсни контактори - от А9 до АF1650; мощни контактори - от 40 до 1900 kW, до 1000 VAC и 1500 VDC, подходящи за тежки приложения”, заяви Иво Глушков. Специално внимание бе обърнато на контакторите за капацитивно превключване от сериите UA и UA RA, на АС и DC управляваните контакторни релета, както и на импулсните контактори. Бяха представени и предлаганите допълнителни аксесоари, които са еднотипни за АС и DC контакторите.
Сред представените продукти бяха и сериите термични и електронни релета за защита от претоварване, моторни пускатели, софтстартери, UMC, електронни продукти и релета, бутони и лампи.
По време на семинара, бе обявено, че предстои пазарният дебют на нов моторен пускател MS 132, който ще замести предлагания до момента MS 325. “Той се характеризира с цветова светлинна сигнализация, благодарение на която лесно се установява причината за изключване на пускателя – от претоварване или от късо съединение. Пускателят MS 132 използва аксесоари, подходящи за MS 116”, заяви Иво Глушков.

Характеристики на контролера UMC 100
Сред представените нови продукти бе и контролерът UMC 100. “Той осигурява моторна защита на трифазни двигатели, защита от претоварване с класове 5, 10, 20, 30, 40, според EN/IEC 60947-4-1, както и настройваема защита за блокирал ротор и др. Позволява лесна настройка на най-използваните видове пуск – директен и реверсивен пуск, пуск звезда – триъгълник, смяна на полюсите, смяна на товара и т.н. Предлага свободно програмируема логика за специфични приложения и разширение с допълнителен модул за приложения, изискващи повече входове и изходи. Контролерът UMC 100 осигурява обширна информация за статуса на двигателя, максималното време за пуск, максималния ток и др.”, поясни инж. Глушков. Сред представените нови продукти бе и новата серия клеми SNK с нов асиметричен дизайн и функционалност.

Повече информация търсете на сайта на сп. Инженеринг ревю – www.engineering-review.bg.
Top