АББ България организира серия от обучения

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 3, 2009

Отдел Системи за автоматизация на АББ България проведе серия от обучения, посветени на автоматизираната платформа Freelance 800F на ABB. Водещ на курсовете бе Калин Стаматов, инженер продажби към отдел Системи за автоматизация в АББ България. Едноседмичният курс Т568 Freelance System Engineering е разработен от ABB Automation и обхваща конфигурирането (контролно и операторско ниво) на малка система за управление. Участници бяха около 30 инженери от водещи български фирми за автоматизация и преподаватели от технически висши учебни заведения. Участниците в обучението имаха възможност да работят с контролерите AC700F и AC800F, както и с вградения в системата емулатор. Също така получиха демо версия на системата с пълна функционалност. "Поради засиления интерес проведохме три курса в рамките на два месеца, в края на 2008 г. и началото на 2009 г. Анкетите за обратна връзка показаха, че преминалите обучението го оценяват отлично. Желаещите да се включат в курсовете, организирани от нас, биха могли да се обръщат към отдел Системи за автоматизация в АББ България", заявиха от компанията.Top