АББ България организира серия от презентации в страната

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2011

На 21 юни т. г. в хотел Метрополитън София се проведе първата презентация в рамките на техническа обиколка, организирана от компанията АББ България. Мероприятието и последвалите го презентации във Варна на 23 юни, в Бургас - 28 юни, в Стара Загора - 29 юни и в Пловдив на 30 юни, предоставиха на клиентите на компанията възможността да се запознаят с най-съвременните и нови прекъсвачи с марката ABB.

Нова серия прекъсвачи SACE Tmax XT
Презентациите бяха организирани в две части. Първата бе посветена на новата серия прекъсвачи с лят корпус до 250 А – Tmax XT. „Новите прекъсвачи SACE Tmax XT с техния изключително компактен дизайн са подходящи за всяко едно приложение в зависимост от характеристиките си. Те са идеалното решение за всички нива на електроразпределение, от главните разпределителни табла до най-отдалечените крайни табла”, поясни инж. Стефан Янков от АББ България.
Параметрите на SACE Tmax XT са: номинални токове до 250 A в 4 размера; 3 и 4 полюса; Icu до 150 kA при 415 VAC, 90 kA при 690 VAC; версии F, P, W.
Защитните блокове се предлагат в различни варианти в зависимост от приложението им - за електроразпределение, енергиен мениджмънт, защита на двигатели и генератори. Те могат да бъдат термомагнитни – ТМD, ТМА, магнитни – МА или електронни – Ekip, като означението на електронните защити след наименованието показва приложението им. Всички те са създадени в съответствие с международните стандарти. Окомплектовани са и с пълен набор от допълнителни елементи, които са стандартизирани и изпълняват различни функции в зависимост от мястото, на което са поставени. Едно от предимствата на тези прекъсвачи е и щампованото необходимо усилие за затягане на всяка една от клемите. Електронните защити имат възможност за комуникация с компютъра чрез USB кабел. Прекъсвачите от всеки един размер могат да бъдат монтирани на плоча за механична блокировка, позволяваща приложението им за АВР. В тази серия се предлагат и дефектнотокови защити от клас В.

Нов тип КРУ -UniSec
Във втората част на презентациите бе поставен акцент върху новия тип на въздушноизолирано КРУ средно напрежение за вторично електроразпределение – UniSec. „UniSec е резултатът от търсенето на АBB на непрекъснати иновации, следвайки визията и предизвикателството да бъде в крак с вечно променящите се нужди на пазара. Това осигурява дългосрочни технически решения за света на приложенията”, сподели инж. Янков.
То е проектирано и тествано съгласно IEC 62271 – 200 и IEC 62271 – 105. Изработено е изцяло на модулен принцип, позволяващ лесен транспорт, монтаж, поддръжка и бъдещо разширение. В него има възможност да се монтират прекъсвачи с опция за изваждане със страничен механизъм тип HD4R и VD4R до 24 kV, изваждаеми прекъсвачи 12-17,5 kV с челен механизъм тип Vmax, като модулът е проектиран с възможност за монтиране също и на V-contact и HD4, изваждаеми прекъсвачи 24 kV с челен механизъм тип VD4. Това КРУ е окомплектовано и с нова серия елегазов разединител - GSec, като долната му част е изработена от неръждаема ламарина, гарантираща РМ разделяне на отсека с прекъсвача. Той има възможност да бъде окомплектован с широка гама от допълнителни елементи, като се предлага и с два задвижващи механизма в зависимост от приложението му. Той е тестван и в комбинация със стопяемите предпазители на АВВ, което гарантира че разединителят няма да се отвори преди да е изгорял стопяемият предпазител и да е загаснала дъгата, осигурявайки надеждността и сигурността на съоръжението.
Блокировките съгласно стандарт EN 62271-200 са задължителни за UniSec и са винаги вградени: механична блокировка между линейния разединител и заземяващия разединител; блокировки с ключ между линейния разединител и прекъсвача; механична блокировка между заземяващия разединител и вратата на кабелния отсек. Също така могат да се монтират и допълнителни блокировки в зависимост от логиката на работа на съоръжението.
В КРУ-то могат да бъдат използвани стандартни измервателни трансформатори, както и токови, напреженови или комбинирани сензори. В него може да бъде асемблирана и цялата гама от релейни защити, предлагана от АВВ, в зависимост от изискванията.
В рамките на програмата бяха споменати също така и някои други специфични продукти като UFES (ultra fast earthing switch) – устройство, което защитава разпределителните уредби СН от к. с., като ограничава пораженията в такива разпределителни уредби; Is Limiter – устройство, ограничаващо тока на к. с.; прекъсвач eVD4 с монтирана релейна защита, предлаган в 5 варианта; както и програмата за Интернет обучения на АВВ - ABB University, където всеки може да премине виртуални курсове за електроапаратурата, от която се интересува. Съществуват също така и обучения, които обхващат основни понятия, стандарти, приложения. От АББ България уверяват, че всички те са безплатни и е необходима само регистрация.Ключови думи: АББ България, презентации, прекъсвачи, SACE Tmax XT, кру, UniSec, въздушноизолирано КРУ, средно напрежениеTop