АББ България представи Freelance 800F 9.1

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2008

Новости в областта на автоматизацията бяха тема на поредица от семинари

  Направление "Системи за автоматизация" на АББ България не прекъсна активните си маркетингови прояви дори през най-горещите дни от годината. Между 16 юли и 6 август колегите бяха домакини на четири технически семинара в градовете Варна, Русе, Стара Загора и София. Водеща тема на събитията бяха новостите при информационно-управляващите микропроцесорни системи за автоматизация на АВВ. Активно участие в проявите взеха специалисти, занимаващи се с проектиране, изграждане и поддръжка на системи за автоматизация от различни индустриални предприятия, инженерингови фирми и технически университети.
„Изминалата година беше ключова за АББ България. Имаме нов генерален мениджър, нови офиси в София и Варна, нови представителства, нова фирмена структура. АББ започна изграждането на нов завод до гр. Раковски, където ще бъдат инвестирани 20 мил. евро", отбеляза госпожа Регина Сомлева, ръководител на отдела. Тя представи компанията и направление „Системи за автоматизация" и обобщи: „Само с използването на правилния продукт може да се постигне набелязаната цел. Затова ABB предлага ефективно решение за всяка възникнала нужда от система за управление и контрол на технологични процеси." Акценти в семинарната програма бяха разширените възможности на DCS системата 800хА и серията Compact продукти за управление и визуализация на технологични процеси. Основна тема на семинара бяха новостите при Freelance 800F, като беше направена и демонстрация на инсталиране и работа с компактната система за автоматизация.

Новата версия - 9.1 на Freelance
Системата Freelance 800F има многогодишна история и хиляди успешни внедрявания в цял свят. С нея ABB запълва празнината на пазара между PLC + SCADA решения и големите и сложни DCS. „Използването й е ценово и технологично ефективно при изграждането на системи с до 3000 входно-изходни сигнала", коментираха колегите от АББ България. Конфигурирането на полево, контролно и операторско ниво в една среда улеснява инженеринга и поддръжката на автоматизираната система. При необходимост всяко ниво на системата може да е напълно резервирано. Комуникационните възможности на контролера AC800F обуславят лесното свързване на полеви устройства по най-разпространените стандарти - Profibus, Foundation Fieldbus, HART, Modbus, CAN. Системата има възможност за симулация на няколко контролера на едно PC.
„Нововъведение във версия 9.1 на Freelance е новият контролер AC 700F, който не измества AC 800F, а допълва възможностите на процесните станции", информира Валери Спасов, инженер проекти към отдела. Специално за новата версия на Freelance е разработен и нов информационен софтуер - PGIM 800F. „Той представлява софтуерен продукт, който предоставя допълнителни функционалности към Freelance системата", добави лекторът. Версията 9.1 е с нова документация с дървовидна структура и обновена визуализация. Доразвити са 3D библиотеките. Новият CBF viewer позволява на инженерния екип бързо да достигне до изградената логика за всеки обект, включен в системата, и без да се влиза в сервизен режим, да се локализира причината за възникване на евентуален проблем. Разработен е нов, опростен начин за инсталиране на системата. С цел допълнително улеснение на потребителите, DTM файловете за модулите S800 и S900 са включени в инсталацията. „Следващите версии на Freelance 800F ще предоставят още повече възможности за изграждане на ефективни и надеждни автоматизирани системи", гарантират от АББ България.

Контролерът AC 700F
„Новият контролер АС 700F е с два пъти по-малки размери от вече съществуващите контролери от серията AС и може да обработва от 16 до 256 входно-изходни сигнала", отбеляза инж. Калин Стаматов. Разработен е на базата на доказалия се в практиката АC 500. Процесорният модул PM 783F е с вградени един Ethernet и два серийни порта. Предлагат се три вида входно-изходни модули, които се свързват до 8 броя директно към процесорния. Модулът DC 732F представлява цифров комбиниран модул с 16 входа и 16 конфигурируеми входа или изхода. Аналоговият модул AI 723F е с 16 аналогови входа, които чрез подходящо свързване при необходимост могат да се използват и като цифрови. Модулът AX 722F съчетава 8 аналогови входа и 8 аналогови изхода. Всеки един от модулите разполага със светодиодна индикация, като при аналоговите, в зависимост от нивото на сигнала, се променя и интензитетът на светене. За момента, като допълнителни аксесоари за контролера се предлагат батерия и държач за надписи на входовете и изходите.
Top