РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 1, Януари - Февруари 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 1, 2010 > АББ БългарияАББ България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АББ БългарияПовишаване на енергийната ефективност с 25%? Несъмнено. ArTu – типово изпитани табла. Сигурност и надеждност в електроразпределението. ArTu е уникална типово изпитана модулна система разработена от АББ. Тя позволява изключителна гъвкавост при подредбата на апаратурата в таблото, като изработването на проект и спецификация става с помощта на специализиран софтуер DOC2. Използват се модулни монтажни комплекти които са стандартизирани в зависимост от типа и вида на използвания прекъсвач. По този начин се намалява времето за специфициране, асемблиране, както и броя на необходимите елементи поддържани на склад. За повече информация ни посетете на www.abb.bg

Top