РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 2, Април 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 2, 2010 > АББ БългарияАББ България, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АББ БългарияТехнологиите на АББ, които промениха света В началото на 1980 г. концернът АББ бе първият, който пусна на пазара разпределени системи за управление (DCS) и си остава и до днес компанията с най-голямата инсталирана база на автоматизирани системи за индустрията в цял свят. Когато през 2004 г. АББ пусна на пазара своята Extended Automation System 800xA, платформата бързо получи широко признание и спечели много награди за способността си да разширява обсега на системите за разпределен контрол в напълно нови измерения. Данните вече не бяха ограничени в несъответстващи си системи, до тях имаше цялостен достъп, можеха да се управляват и прегрупират с едно-единствено кликване на мишката. За първи път се осигури единна среда и обща платформа за всички операции в предприятието - от инженеринг до оптимизиране на процеса и управлението на активите. През изминалите пет години, System 800xA се разви в платформа за автоматизация с уникални възможности за интегриране и разширение, отговаряща на нуждите на промишлеността за непрекъснато подобряване на производителността. За промишлености при които безопасността е от първостепенно значение, АББ разработи System 800xA High Integrity, която обединява две преди това независими една от друга платформи за автоматизация - за безопасност и управление на процесите - в една-единствена функционално обособена система. Подобренията в производителността и енергийната ефективност, постигнати със System 800xA, са добре документирани. Повече от 5000 инсталации на System 800xA в момента се експлоатират по целия свят. Това са едни от най-големите и най-сложни производствени съоръжения в света.

Top