AББ организира серия презентации на новите софтстартери PSTX

Начало > Събития > Сп. Инженеринг ревю - брой 4, 2015

През м. юни т. г. АББ България провежда серия от презентации на новите софтстартери PSTX. Три от тях вече се състояха в градовете Варна, Пловдив и София, а на 25 юни предстои последното събитие в Стара Загора. Лектор е Стефан Янков, ръководител на техническия и офертен отдел за продукти ниско напрежение в АББ България. Събитията са насочени към проектанти, инженерингови компании и към крайни клиенти, основно от индустрията и водния сектор.

“Интересът към презентациите е голям, защото се представят продукти с нови функции, от които много клиенти се нуждаят, но досега не са предлагани на пазара. Събитията са съпроводени с много дискусии по време и след приключване на презентациите. Тази серия софтстартери е с най-много функции и се използва за управление на електродвигатели от 15 kW до 710 kW, до 1250 А”, споделиха от АББ България.

Пълната гама софтстартери от серия PSTX се предлага от началото на т. г. на българския пазар. Основните функции и нововъведения при нея са:
• три типа токоограничение – задаване на максимална стойност на пусковия ток; задаване на две стъпала на пусковия ток, превключващи се по време на пускането на електродвигателя и плавно нарастване на пусковия ток по време на пуска на електродвигателя. Тези нови типове токоограничение позволяват плавното развъртане на електродвигателя дори и в мрежи с много малки захранващи трансформатори, така че да не се получи пад на напрежение.

• вградени защити – защита от претоварване, от отхвърляне на товара, от блокирал ротор, вграден вход от PTC/PT100, защита от понижено/повишено напрежение, от отпадане на фаза и последователност на фази, небаланс, дори земна защита и възможност за нестандартни защитни функции, дефинирани от крайния потребител.

• възможност за завъртане на електродвигателя при намалени честоти на въртене – 33%, 15% и 7%, съответно в двете посоки на въртене.

• функция за ръчно завъртане на електродвигателя в двете посоки с различни въртящи моменти и скорости с цел отпушване на задръстени помпи, като тази функция в бъдеще ще може да бъде автоматизирана, например програмирана по време.

С цел избягването на загуби от спиране на захранването поради повреда в една от тиристорните групи, тази серия софтстартери позволява превключване в резервен режим на работа с две тиристорни групи. В този режим се изпраща информация за повредата, като тя може да бъде отстранена вече не аварийно, а планово. В него всички основни защитни функции на софтстартера остават активни, включително и управлението по въртящ момент, намиращо приложение най-вече при управление на помпи за избягване на хидравличните удари.

• вграден байпасен контактор.
• функции за предварителна подготовка на електродвигателя преди пускане – подгряване с цел изсушаването му, ако е монтиран във влажна среда или ако намира приложение при ниски околни температури, леко завъртане в двете посоки с цел раздвижването му и функция за електрическа спирачка, за да се гарантира спирането на въртенето на електродвигателя преди пускането му.

Серията разполага с подвижен дисплей, позволяващ управление на софтстартера от вратата на разпределителната уредба, намалявайки риска от допир до тоководещи части под напрежение. PSTX има наличен съветник за бързи настройки на софтстартера в зависимост от приложенията, като е необходимо само да се избере приложението и така се активират заложените настройки от АВВ, както и вградена комуникация по Modbus RTU и възможност за добавяне на адаптер за други комуникационни протоколи. Защитното покритие на платката за управление намалява вероятността за повреда от влияние на външни фактори от околната среда.

“Това е продукт, разработен съвместно с големи производители на помпи, трошачки и друго оборудване, управлявано от софтстартери. В резултат на това сътрудничество е събрана много информация, послужила при разработването на серията софтстартери, така че да отговори на нуждите на пазара от нови функции и възможно най-добре да ги изпълнява”, разказаха от компанията.Ключови думи: АББ, ABB, софтстартери, PSTXЕКСКЛУЗИВНО
Top