Абканти

Начало > Машини > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 5, 2013

Абкантите са широко използвани в машиностроенето металообработващи машини за изготвяне на изделия по метода на многостепенно огъване на метални листове и ленти. Подходящи са както за единично, така и за серийно производство на изделия от черни и цветни метали, сред които стомана, месинг, бронз, алуминиеви сплави и други.

 Широко използвани са за производството на елементи за покриви, стойки, табели, стелажи, отворени и затворени профили и други. Много подходящи са и за изготвяне на затворени профили със сложна форма.

Обикновено в зависимост от начина на огъване на материала абкантите се разделят основно на "престилков" тип и такива, използващи "въздушен" метод на огъване. Абкантите "престилков" тип намират приложение предимно за огъване на листове с по-малка дебелина.

Ъгълът на сгъване се определя от вдигане под определен ъгъл на дъска, закрепена към долната греда на машината. В практиката по-широко приложение намира въздушното огъване.

В конструкцията на абкантите, работеща по този метод, са включени призма с определен ъгъл, разположена върху долната греда и нож за огъване със специален профил, разположен върху горната греда. Желаният ъгъл на огъване се получава при притискане на обработвания материал, между горната и долната греда, като предварително се задава дълбочина на навлизане на ножа.

Приложение намира и триточковият метод на огъване. Характерна негова особеност е, че обработваните листове е необходимо да нямат следи от деформации.
В зависимост от начина на прилагане на натиска абкантите често се делят на

електромеханични, пневматични, хидравлични. Електромеханичните абканти се характеризират с точност и бързина при работа. Те се задвижват от електродвигател и са широко използвани при големи обеми от обработван материал. При пневматичните абканти задвижването е посредством пневматични цилиндри, използващи като източник на енергия сгъстен въздух.

При абкантите с хидравлично задвижване горната греда се задвижва от хидравлични цилиндри, работещи с хидравлично масло. В зависимост от размера хидравличните абканти могат да бъдат както стационарни, така и мобилни.

 Пневматичните абканти обикновено се използват за огъване на метални листове или конструкции на принципа на застопоряване на обекта и неговото последващо въртене.
Съвременните листоогъващи машини са оборудвани и с различни устройства, позволяващи извършването и на допълнителни обработващи операции като перфориране, отрязване, щамповане в неголеми размери и други.

По отношение на използвания материал за конструкцията на абканта, препоръчително е основата да бъде изработена от чугун поради по-добрите му възможности за поемане на вибрации, както и поради възможността с времето да се освободят получилите се при отливането й напрежения.

Специалистите съветват при избор на абкант особено внимание да се обърне и на инструменталната екипировка - призми и ножове, с оглед постигането на високо качество на детайлите и дълъг експлоатационен срок на машината.

Усилие и дължина на сгъване
Абкантите се характеризират с редица параметри. Сред основните им технически характеристики са: амплитуда на хода (удара) на буталото (плъзгача), скорост на процеса на сгъване, усилие на сгъване, дължина на сгъване, дълбочина на отвора в страните, разстояние между колоните.

Абкантите се характеризират и с някои допълнителни характеристики като: наличие на допълнителни инструменти, наличие на устройство за компенсация на деформацията на масата, повишаващи производителността и удобството при работа, като например поддържане на детайла, сензор за получения ъгъл на огъване, софтуерна система и т. н.

Важни параметри при избора на абкант са усилието и дължината на сгъване. За определяне на усилието на сгъване обикновено се използва изразът P = (1,42 kS2L)/1000 V, където с P е обозначено усилието на сгъване в тонове, k e коефициентът на еластичност на сгъвания материал, а с S е обозначена неговата дебелината, L, съответно, е дължината му, V е ширината на канала на призмата.

Както се вижда от израза, усилието на сгъване зависи от вида на обработвания материал, тъй като всеки материал се характеризира със специфичен коефициент на еластичност, както и от дебелината и дължината на детайла.

Под дължина на сгъване обикновено се има предвид максималната дължина, която абкантът има способността да огъва. Добре е да се има предвид, че съществува известна разлика между дължината на сгъване и разстоянието между колоните на абканта. Обикновено разстоянието между колоните е по-малко.

В случаите когато дължината на детайлите надхвърля разстоянието между колоните на абканта, важно условие е да се отчете дълбочината на отвора в страните, тъй като този параметър ограничава разстоянието, до което е възможно да навлезе материал навътре в абканта преди да опре в колоните.

Върху дебелината на изработвания детайл влияние оказват и светлият отвор между долната и горната греда, ходът на ножа, широчината и височината на масата. Ъгълът на огъване зависи предимно от използваната инструментална екипировка. При престилковия тип абканти ъгълът се определя от движението на дъската, при тези въздушен тип - ъгълът зависи от вида на използваните нож и призма.

Сред параметрите, оказващи влияние върху производителността на абкантите, са работният ход, обратният ход и скоростта на задния упор.

Условия за постигане на висока точност
Въпреки че огъването с абкант на пръв поглед е несложна операция, постигането на точност при изпълнението й се определя като сравнително трудно. Препоръчително е при настройката на машината да се вземат предвид свойствата на металите като якост, пластичност, твърдост.

 Добре е да се има предвид също, че прецизното огъване зависи както от абканта, така и от инструментална екипировка и вида на обработвания метал.
Постигането на висока точност на изработката зависи от функционалните възможности на абканта, от неговата конструкция и прецизността при изработката.

Специалистите препоръчват при хидравлични абканти те да са с инкрементални линии за следене на положението на горната греда, с което се гарантира по-висока точност на позициониране. Съответно, не се препоръчва използването на електромеханична система с винт и гайка.

Характерна особеност на абкантите с дължина на сгъване над два метра, при които има и изискване усилието на сгъване да бъде над сто тона, е провисването на масата в нейния център и паралелното огъване на горната греда на машината. Този проблем се наблюдава при голяма част от машините.

За неговото отстраняване производителите на абканти предлагат различни технически решения. Едно от сравнително често прилаганите е вграждането на клин, задвижван с винт, в самата маса на машината. При натягане на клина провисването в центъра на масата се елиминира.

Възможности за управление
Предлаганите на пазара модели абканти са оборудвани с различни възможности за управление. При една част от машините управлението се свежда основно до показване на преместването по главните оси и ъгъла на огъване.

Управлението на допълнителните устройства и извършването на всички останали операции е от оператора на машината. Голяма част от предлаганите абканти са оборудвани с многофункционално управление.

Използването на подобно управление позволява контролирането на всички механизми на абканта, визуализиране на работата, както и извършване на собствени изчисления, свързани с отделните операции. Управлението може да регулира автоматично движението на горната греда на абканта, задния упор както по ос Y, така и по височина, компенсацията на провисването на масата и наклона на горната греда с цел получаване на цилиндрична сгъвка.

Сред основните предимства на диалоговото управление е съобщаването за грешки още при самото програмиране. Полезна опция е и възможността за комуникация с компютър, която дава възможност за запаметяване на неограничено количество програми и изпълнение на сложни операции.

Голяма част от съвременните хидравлични абканти предлагат опцията за допълнително управляеми оси X1-X2. Това е възможно благодарение на сервоуправлението на съвременните хидравлични абкант преси, което дава възможност да се управляват двата хидравлични цилиндъра, задвижващи горната греда, независимо един от друг.

Това позволява горната греда да се наклони заедно с ножа на нея под определен ъгъл и да се изработват сгъвки под конус.

Абкантите, използващи "въздушния" метод на огъване, позволяват добавяне на предни подвижни опори по направляващите. Възможно е също опорите да са с различна дължина. С оглед улеснение на работата на оператора е добре пултът на управлението на абканта да бъде подвижен и да може да се премества близо до работната зона.

Безопасност
Важен момент при работа с абканти е осигуряването на безопасността на оператора. Огъването на материала е процес, при който вероятността от нараняване не е малка. Особено застрашени са ръцете на оператора. Използваните днес технологии позволяват рискът от нараняване да бъде сведен до минимум.

Системите, осигуряващи безопасност при работа с машините, представляват комплекс от апаратура и софтуер, с който се осъществява контрол на работния процес. Сред прилаганите мерки е лазерният контрол на работната зона на машината. Използват се лазерни лъчи, създаващи равнина под горната греда на разстояние от 3 до 5 милиметра под нея. При наличие на чужди предмети, което може да се окаже и ръката на оператора, системата подава сигнал.

Добре e да се има предвид също, че абкантите са машини, които работят при големи натоварвания. По тази причина от гледна точка на безопасността е необходимо те да бъдат поставени върху собствен фундамент, изолиран от пода на работното помещение. По този начин се предотвратява предаването на вибрации при работа.

При монтажа на машината е добре нужното работно пространство да се определи спрямо габаритите на машината, като се вземат предвид нужните работни, сервизни и други, от гледна точка на безопасността отстояния, спрямо стените на работното помещение и спрямо останалото оборудване.


Вижте още от Машини


Ключови думи: абкант, огъване, метани листовеTop