Адара Инженеринг предлага широк спектър от продукти санитарно изпълнение

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 3, 2014

Санитарно-хигиенните продукти в нашата продуктова гама засягат процеси, обвързани с третиране на питейни води (регулиране на pH, дезинфекция, обратна осмоза), третиране на отпадни води (филтрация, флокулация и други) , промишлено-производствени процеси (ЦХП, ТП, ХВП, млекоцентрали и други).

За целта се използват високотехнологични и енергийно ефективни дозиращи помпи от ново поколение SMART DIGITAL на световния производител на помпи и помпено оборудване Грундфос. Дозиращите помпи SMART DIGITAL предлагат най-съвременна технология на задвижване, изключително улеснен контролер за настройка и интелигентна система FlowControl.

SMART DIGITAL дават възможност за работа дори при газоотделящи и високовискозни флуиди, тъй като помпата винаги работи с пълен обем на хода на засмукване. Тези свойства осигуряват извънредно прецизни, надеждни и икономични процеси, съчетани с най-доброто възможно съотношение цена-характеристики.

Посредством тях се реализира икономия на използваните за третиране химикали в размер до 25%, както и до 30% икономия на енергия. Благодарение на оптимизирания принцип на действие, периодите на обслужване са два пъти по-големи в сравнение със стандартните дозиращи помпи.

Интерес представлява и системата за дезинфекция на питейна вода OXYPERM, която няма аналог на пазара. Системата обхваща целия процес от производството на дезинфекциращия разтвор до физическото третиране на водата във водоснабдителни системи. OXYPERM използват хлордиоксид за дезинфекция на вода, посредством смесване на разтвори на натриев хлорид (NaClO2) - 7,5% и солна киселина (HCl) - 9%.

Полученият концентрат е изключително ефективен и непроменящ вкуса и мириса на водата, като едновременно с това дава завидни резултати в борбата с бактерията Легионела. Впръскването на хлордиоксид във водопреносната система може да се извърши в избрана точка, която се счита за подходяща.

Ако целта е пълна дезинфекция, точката на впръскване трябва да е там, където главният водопровод влиза в сградата. В повечето случаи е достатъчно да се третира само системата за топла вода, където рискът за развитие на бактерии е най-голям. Адара Инженеринг е партньор и с италианския производител на специални помпи ARGAL.

Те са с корпуси от композит и други технически сплави, приложими за индустриални цели там, където има завишени санитарно-хигиенни изисквания. Прилагат се за флуиди като киселини, основи, соли, солени разтвори, морска вода и др. Конструкциите на помпите са различни и могат да се произвеждат съобразно индивидуалните потребности на клиента.

В последните години промишлеността в България се опитва да догонва конкуренцията на пазарите от Европейския съюз, покривайки европейски стандарти по отношение на санитарно-хигиенните изисквания. Именно прилагането им ще повиши доверието в българските стоки и ще докаже, че българските фирми могат да бъдат добър партньор и са конкурентоспособни както на вътрешния, така и на външния пазар.

Адара Инженеринг следи всички тенденции в областта и поддържа широк спектър от продукти, които могат да помогнат за нуждите на развиващите се сектори.

инж. Борис Наумов,
консултант продажби в Адара Инженеринг

Новият брой 5/2022

брой 5-2022

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ЕКСКЛУЗИВНО
Top