Адара инженеринг: Предлагаме ефективни помпени решения за керамичната промишленост от Busch

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 7/2015 > 18.12.2015

Адара инженеринг: Предлагаме ефективни помпени решения за керамичната промишленост от Busch | Инженеринг ревю, снимка 1
Адара инженеринг: Предлагаме ефективни помпени решения за керамичната промишленост от Busch

За да се достигне оптимално качество на продукцията при производство на тухли, плочки, керамични или порцеланови изделия, преди постъпването в пещите трябва да се извърши т. нар. “дегазиране”. Фирма Busch предлага широка гама от решения, повишаващи безопасността, надеждността и ефективността на керамичните производства.

Характерно за керамичната промишленост е влагата в работна среда, чието извличане по вакуум способ е интензифицирано и намалява загубата на производствено време. Вакуум помпите на Busch участват и в спомагателни процеси като транспортиране, преместване и опаковане на продукцията.

 

При работа в непрекъснати производства широко приложение намират няколко серии вакуум помпи на Busch. Сред тях са роторно-маслените вакуум помпи от серия R5, характеризиращи се с големи засмукващи капацитети и много ниски крайни налягания (дълбок вакуум от порядъка на 2 до 0,1 hPa (abs). Те разполагат със здрава и надеждна конструкция и са подходящи за работа във влажна работна среда с температури до 85 °С.

Приложими в керамичната индустрия са и двустепенните роторно-маслени вакуум помпи на Busch от серия Huckepack. Те са с висок толеранс на водни пари, идеални за транспортиране на кондензационни газове. Характеризират се с големи засмукващи капацитети и ниски крайни налягания (дълбок вакуум от порядъка на 0,5 hPa (abs). Помпите от тази серия се отличават със здрава и надеждна конструкция и са подходящи за работа в среда с температури до 95 °С.

Друго предложение в каталога на Busch за тази индустрия са палцевите вакуум помпи/компресори от серия Mink, проектирани за индустриални приложения, изискващи постоянен вакуум, големи засмукващи капацитети и суха технология на засмукване/компримиране. Достиганите нива на вакуум са от порядъка на 60-150 hPa (abs), а нивата на изходно налягане при компресорите – 2 bar.

В керамичната промишленост намират приложения и вакуум помпите Busch от серията Dolphin, работещи с т. нар. течностен уплътнителен пръстен (в общия случай воден уплътнителен пръстен). Употребяват се в практически всички индустриални дейности.

Произвеждани с едностепенна и двустепенна конструкция, те разполагат с големи засмукващи капацитети и крайни налягания (вакуум от порядъка на 33-100 hPa (abs). Помпите от тази серия са високо надеждни и не се нуждаят от специална поддръжка и консумативи.
Всички гореизброени групи помпи могат да бъдат и с взривобезопасно изпълнение.

инж. Милен Петков, мениджър продажби, Регионален офис – Варна, Адара ИнженерингКлючови думи: Адара Инженеринг, Busch, вакуум помпи, Huckepack, DolphinЕКСКЛУЗИВНО
Top