Адара Инженеринг: Вакуумната техника и технологии навлизат все повече във винопроизводството

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 8, 2014

Адара Инженеринг предлага широка гама санитарно-хигиенни продукти на Grundfos - Hilge, които са подходящи за винопроизводството. Все по-високите изисквания на пазара налагат винопроизводителите да заложат в своите инсталации и по-скъпи съоръжения от този клас, отговарящи на всички европейски и световни сертификати.

Съществуват технологии, в които има необходимост от използване на помпи и системи за дозиране на готовия продукт или на добавки към него. За целта се използват високотехнологични и енергийноефективни дозиращи помпи от ново поколение SMART DIGITAL на световния производител на помпи и помпено оборудване Grundfos.

Дозиращите помпи SMART DIGITAL предлагат най-съвременна технология на задвижване, изключително улеснен контролер за настройка и интелигентна система FlowControl. SMART DIGITAL дават възможност за работа дори при газоотделящи и високовискозни флуиди, тъй като помпата винаги работи с пълен обем на хода на засмукване.

Тези свойства осигуряват извънредно прецизни, надеждни и икономични процеси, съчетани с най-доброто възможно съотношение цена-характеристики. Посредством тях се реализира икономия на използваните за третиране химикали в размер до 25%, както и до 30% икономия на енергия. Благодарение на оптимизирания принцип на действие, периодите на обслужване са два пъти по-големи в сравнение със стандартните дозиращи помпи.

Във винопроизводството, производството на пиво и спирт все повече навлиза използването на вакуумната техника и технологии. Като официален представител на един от световните лидери на вакуум-помпи - немската фирма Busch, Адара Инженеринг представя новите възможности на различните конструкции.

Те позволяват вакуум-помпите и системите с воден пръстен от сериите Dolphin да достигат пределен вакуум от 10 mbar и да работят с минимален разход на вода. Новата серия двустъпални маслени вакуум-помпи модел Zebra позволяват да се доближим още повече до абсолютния вакуум.

В последните години промишлеността в България се опитва да догонва конкуренцията на пазарите от Европейския съюз, покривайки стандартите по отношение на санитарно-хигиенните изисквания. Именно прилагането им ще повиши доверието в българските стоки и ще докаже, че българските фирми могат да бъдат добър партньор и са конкурентоспособни както на вътрешния, така и на външния пазар.

Адара Инженеринг следи всички тенденции в областта и поддържа широка продуктова гама с широк спектър от продукти, които могат да помогнат за нуждите на развиващите се сектори.

Христо Атанасов, АДАРА Инженеринг

ЕКСКЛУЗИВНО
Top