РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Адара Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2022

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Адара ИнженерингАДАРА ИНЖЕНЕРИНГ

Адара Инженеринг с кампания за енергийна ефективност -
"Pumps Energy Check" - Безплатен енергиен одит
на помпени съоръжения Grundfos

Pumps Energy Check / TEST съвместна Инициатива на Адара инженеринг и фирма Grundfos. Проектът включва безплатна енергийна проверка на стари модели помпи Grundfos, монтирани в сградни и индустриални инсталации. Цели да се направи анализ дали от енергийна гледна точка си заслужава да бъдат подменени съществуващите помпени съоръжения и дали това би донесло достатъчна икономия на средства.
Услугата се предлага напълно безплатно и не е обвързана с покупка. След доклада от енергийната проверка, клиентите могат да изберат подмяна само на най-неефективните или всички помпи. При смяна на всички помпи клиентите могат да се възползват от отстъпки.


GRUNDFOS


Официален представител на:
GEA
ARGAL
BUSH


София
ж.к. Младост 1
бул. Андрей Сахаров, бл. 75А, ап. 2
тел. / факс: 02/ 974 40 38, тел. 02/ 974 49 38
e-mail: office@adara-bg.com
www.adara-bg.com

офис Пловдив: 0877 090 301
офис Варна: 0876 330 575
офис Стара Загора: 0876 963 880
офис Бургас: 0876 963 878
офис Русе: 0876 428 500

 


Top