РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 2, Април 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 2, 2011 > Адара ИнженерингАдара Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Адара ИнженерингПротивопожарните помпени системи на Grundfos - защита, на която може да се разчита • Хидрофорни системи • Морски помпи • Помпи за фармацевтиката • Помпи и системи за: отопление и климатизация; водоснабдяване; отпадни и дренажни води; пречиствателни съоръжения; дозиращи помпи; помпи за хранително-вкусовата промишленост • Автоматика за защита, контрол и управление Адара инженеринг ЕООД гр. София, тел./факс: 974 40 38, тел. 974 49 38, 0888 21 74 71 гр. Варна, ул. Гавраил Кръстевич 8, тел./факс: 052/ 694 594, 0878 40 58 88 e-mail: office@adara-bg.com, www.adara-bg.com

Top