РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 4, Юни 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 4, 2011 > Адара ИнженерингАдара Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 4, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Адара Инженеринг• Хидрофорни системи • Морски помпи • Помпи за фармацевтиката • Помпи и системи за: - отопление и климатизация - водоснабдяване - отпадни и дренажни води - пречиствателни съоръжения - дозиращи помпи - помпи за хранително-вкусовата промишленост - противопожарни помпи и системи • Автоматика за защита, контрол и управление Адара инженеринг ЕООД - гр. София тел./факс: 974 40 38, тел. 974 49 38, 0888 21 74 71 гр. Варна, ул. Гавраил Кръстевич 8 тел./факс: 052/ 694 594, 0878 40 58 88 e-mail: office@adara-bg.com, www.adara-bg.com

Top