РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

АДАРА ИНЖЕНЕРИНГ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 5, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АДАРА ИНЖЕНЕРИНГПомпите на BUSCH са най-предпочитаната марка за централната вакуумна система в БОЛНИЦИТЕ в цяла Европа. • Маслени вакуум - помпи; • Вакуум – помпи с воден пръстен; • Сухи вакуум - помпи; • Roots вакуум - помпи; • Винтови вакуум - помпи; • Вакуум – помпени системи; • Филтри и резервни части; • Специализирани масла за вакуум – помпи; • Сервиз приложение в: леката и тежката промишленост хранително – вкусовата стъкларската и дървообработващата промишленост фармацията и др. Адара инженеринг ЕООД, e-mail: office@adara-bg.com гр. София, тел./факс: 974 40 38, тел. 974 49 38, 0888 21 74 71 гр. Варна, ул. Гавраил Кръстевич 8, тел./факс: 052/ 694 594, 0878 40 58 88 www.adara-bg.com

Top