Рекламни публикации на АЕКТРА Пластикс

Начало > Рекламни публикации на АЕКТРА Пластикс



АЕКТРА Пластикс

AECTRAPlastics

PCPC/ABSABSPAPBT

Дистрибуция на полимери и Вашпартньор от идеята до крайния продукт.www.aectra-plastics.bg

PMMAROMPEEK, PEI, PPS, ASA, PPEPPPEPOE

MasterbatchesBlendsCompoundsTPE

... още
Аектра Пластикс

AECTRAPlastics

PCPC/ABSABSPAPBT

Дистрибуция на полимери и Вашпартньор от идеята до крайния продукт.www.aectra-plastics.bg

PMMAROMPEEK, PEI, PPS, ASA, PPEPPPEPOE

MasterbatchesBlendsCompoundsTPE

... още
АЕКТРА Пластикс

AECTRAPlastics

Passion for plastics

HALL 5 / E2019-26 October 2022, Dusseldorf, Germany

АЕКТРА Пластикс ЕООД

Бул. „Гоце Делчев“ 98, Офис 3

1404 София, България,

Т.: +359 887 595 859

+359 884 758 788

www.aectra-plastics.bg

Дистрибуция на полимери и Вашпартньор от идеята до крайния продукт.

... още
АЕКТРА Пластикс

AECTRAPlastics

PCPC/ABSABSPAPBT

Дистрибуция на полимери и Вашпартньор от идеята до крайния продукт.www.aectra-plastics.bg

PMMAROMPEEK, PEI, PPS, ASA, PPEPPPEPOE

MasterbatchesBlendsCompoundsTPE

... още
АЕКТРА Пластикс

AECTRAPlastics

PCPC/ABSABSPAPBT

Дистрибуция на полимери и Вашпартньор от идеята до крайния продукт.www.aectra-plastics.bg

PMMAROMPEEK, PEI, PPS, ASA, PPEPPPEPOE

MasterbatchesBlendsCompoundsTPE

... още
АЕКТРА Пластикс

AECTRAPlastics

PCPC/ABSABSPAPBT

Дистрибуция на полимери и Вашпартньор от идеята до крайния продукт.www.aectra-plastics.bg

PMMAROMPEEK, PEI, PPS, ASA, PPEPPPEPOE

MasterbatchesBlendsCompoundsTPE

... още
АЕКТРА Пластикс

AECTRAPlastics

PCPC/ABSABS PAPBT

Дистрибуция на полимери и Вашпартньор от идеята до крайния продукт.www.aectra-plastics.bg

PMMAROMPEEK, PEI, PPS, ASA, PPEPPPEPOE

MasterbatchesBlendsCompoundsTPE

... още
АЕКТРА Пластикс

Пълният текст на статията можете да намерите тук

... още
АЕКТРА Пластикс

AECTRAPlastics

ABS PAPPPOEPEPOMPCMasterbatchesBlendsCompoundsTPEPMMA PBT PPEPEEKPEIPPSASA

Дистрибуция на полимери и Вашпартньор от идеята до крайния продукт.

Passion for plastics

www.aectra-plastics.bg

... още
Top