РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Интер Експо Център, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Интер Експо ЦентърMACHTECH &
INNOTECH EXPO
6 - 9  А П Р И Л
2 0 2 0


международно
изложение
за индустриални
машини и
технологии


machtech.bg


Top