Агрополихим изгражда нов цех

Начало > Бизнес > Сп. Инженеринг ревю - брой 1, 2011

Новата база е предназначена за производство на разтвор на чист амониев нитрат и утилизация на кондензатите


Агрополихим започна изграждане на нов цех за производство на разтвор на чист амониев нитрат и утилизация на кондензатите с капацитет 1250 т./ден на производствената си площадка в гр. Девня. За целта се предвижда строителството на нова производствена сграда, непосредствено до съществуващата сграда на цех Амониев нитрат, с обща разгъната площ над 1900 кв. м. В близост се планира изграждането на самостоятелна водоохладителна кула с размери 12/12/12 м. До момента е реализиран нулевият цикъл на сградата от фирма Рашков. Строителният надзор на обекта е възложен на ЕМ Инженеринг– Варна. Крайният срок за реализация на проекта е до края на месец октомври 2011 г.
“Технологията е по лиценз и разработка на световния лидер в амониево-селитреното производство френската фирма Гранд Пароаз (GPN). Базира се на производство с тръбен реактор до получаването на чист амониев нитрат със съдържание на 34% азот със стабилизираща добавка алуминиев сулфат. Тази технология е безотпадна и високо енергийноефективна. Основната цел при реализирането на инвестицията е въвеждането на високотехнологична система за очистка на процесните кондензати на база обратна осмоза и повторното им използване в производството, което ще доведе до намаляване на замърсените отпадни води с 450 m3/h”, заявиха от Агрополихим.
“Целият производствен процес ще бъде управляван от автоматична управляваща система (DCS). Работният проект е изработен от чешката фирма Chemoprojekt – Прага и авторизиран от Химкомплект Инженеринг – София. Доставчик на помпите е фирма Ензивал, Белгия. В момента се извършва процедура по подбор на изпълнител. Очакваният общ размер на инвестицията е около 20 млн. евро”, допълниха от дружеството.
Top