AICHELIN внедрява иновативни технологии и оборудване за термообработка в производството на М+С ХИДРАВЛИК

Фирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 3, 2014

През 2000 г. австрийската компания Aichelin Ges.m.b.H, водещ световен производител на индустриални съоръжения за термообработката на метални детайли, започва сътрудничество с фирма М+С Хидравлик, производител на хидравлични мотори, сервоуправления, клапани, спирачки и принадлежности за тях.

За последните 14 години двете фирми реализират общо три съвместни проекта за доставка и внедряване на оборудване за термична обработка от австрийския производител с цел оптимизиране производството на М+С Хидравлик.

Като световен лидер в производството на оборудване за термична обработка на стомани и сплави с повече от 135 години практически опит и позиции на пазара, Aichelin предлага голямо разнообразие на пещи и спомагателно оборудване за различни процеси и приложения в областта на индустриалното производство, основно в автомобилната индустрия, машиностроенето, инструменталното производство, хидравликата, производството на крепежни елементи и др.

Първият съвместен проект на М+С Хидравлик и Aichelin е реализиран през периода 2000-2002 г. и включва доставката и внедряването на 2 броя камерни пещи за цементация и закаляване VKEs, пещ за нискотемпературно отвръщане VKHLE, машина за измиване КЕКТЕ, реторна пещ KREs за нитрокарбуриране (NITROC), компютърна система управление на процесите FOCOS.

През 2008 г., поради необходимост от разширяване капацитета на термичния участък в производството на М+С Хидравлик, е реализиран следващ проект за интегрирането на камерна пещ VKEs, пещ за отвръщане VKHLE и машина за измиване КЕКТЕ.

Най-скорошният съвместен проект на двете фирми е финализиран в началото на 2014 и е реализиран по Оперативна програма "Конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 - проект "Инвестиции в зелена индустрия" за камерна пещ VKEs, 2 броя пещи за отвръщане VKHLE, втори транспортен манипулатор и нова версия на системата за управление на процесите FOCOS.

Съвместните проекти на Aichelin с М+С Хидравлик са специфични по отношение на някои от изискванията. При първия проект, реализиран през 2002 година, изискването е защитната газова среда (ендоатмосфера) да се получава по безгенераторен метод чрез подаването в пещта метанол, ацетон и азот. Друга особеност е защитната пламъчна завеса на вратата на пещта и горелките да бъдат с газообразен метанол, получаван в специално разработени от Aichelin изпарители.

При проектите с М+С Хидравлик изборът на оборудване от страна на австрийската компания се основава на предоставената от българската фирма подробна техническа информация. Причината Aichelin да предложи именно камерни пещи е, че този тип решения са най-подходящи за производството на М+С Хидравлик. С внедряването им фирмата получава универсалност и гъвкавост на процесите за термичната обработка, високо качество и производителност на оборудването.

"През всички тези 14 години сме много доволни, че имаме клиент като М+С Хидравлик. За нас е удоволствие да работим заедно, заради професионализма на специалистите на М+С Хидравлик, коректното и почтено отношение на ръководството на фирмата. Изключително ценна е обратната информация, получавана от клиента относно работата на оборудването, евентуалните възникнали проблеми и др.

Това ни насочва какво трябва да подобрим по конструкцията на пещите или технологията на процеса. Високо оценяваме сътрудничеството с М+С Хидравлик, тъй като информацията и идеите, които сме получавали през годините са ни помогнали да усъвършенстваме някои елементи на оборудването ни", коментират от Aichelin.

За 14 години за всичките 3 проекта М+С Хидравлик инвестира около 5 000 000 лв. "Реализацията на проекти за оборудване за термична обработка зависи от много фактори, като един от най-важните за успешното им изпълнение е добрата координация и комуникация между двете страни", убедени са от М+С Хидравлик.

Последният съвместен проект бива изпълнен 2 седмици по-рано от планирания срок, благодарение на доброто сътрудничество с Aichelin и професионалната работа на екипа на М+С Хидравлик. Не на последно място, успешната реализация се дължи на голямата подкрепа и съдействие от страна на представителя на Aichelin Ges.m.b.H. за България - г-н Георги Иванов, допълват от М+С Хидравлик.

За австрийската компания реализираните три проекта с М+С Хидравлик не са най-големите и мащабни проекти в парично отношение, но от особено значение е приносът за развитието на българската фирма чрез подобряване технологичното ниво на термичната обработка във фирмата.

Друг значим ефект от реализацията на проектите е, че чрез тях Aichelin успява да разшири позициите си на българския пазар. Благодарение на активната роля на предишния и сегашния представител на фирмата за България през 2010 г. тя реализира голям проект за термично оборудване във фирма Мадара АД. В момента се очаква стартирането на нов проект с още една българска фирма, уточняват от Aichelin.

Внедрените технологии и оборудване за термична обработка оптимизират производството
инж. Георги Георгиев -
Технически Директор на М+С Хидравлик

Каква е значимостта и ползата за М+С ХИДРАВЛИК от изпълнението на съвместните проекти с Aichelin?
Чрез реализацията на трите проекта М+С Хидравлик успя значително да повиши качеството на своите продукти и да увеличи капацитета на участъка за термична обработка. След въвеждането в експлоатация на линията камерни пещи, от Aichelin ние получихме не само оборудване, но и най-съвременните технологии за термична обработка и с това рязко намалихме деформациите на детайлите и процента несъответстваща продукция.

Каква беше причината да изберете Aichelin за ваш партньор?
За първия проект през 2002 година, Aichelin Ges.m.b.H. беше избран за доставчик на оборудването, по правилата на процедурата на М+С Хидравлик за избор на доставчик след задълбочено проучване и сравнение на техническите и икономическите показатели на няколко оферти. Конкуренцията беше много силна между 5 водещи фирми, произвеждащи такова оборудване.

Aichelin получи поръчката за доставка за първия проект не само поради предимствата от техническа гледна точка, но също така и поради тяхната гъвкава политика да покриват специфичните изисквания на всеки клиент, независимо той от коя страна е и колко голяма и реномирана е фирмата.

Top