Акцентираме върху предлагането на 2D и 3D портални машини за плазмено рязане

МашиниСтатииСп. Инженеринг ревю - брой 3, 2014

АРАМЕТ ЕООД предлага на българската индустрия 2D и 3D портални системи за плазмено рязане на листов материал от ERMAKSAN.

ERMAKSAN предлага на своите клиенти широка гама и гъвкави решения с машините серия EPL за 2D и 3D плазмено рязане с отлични динамични характеристики и висока точност на рязане. Те са разработени за предприятия, изискващи висока производителност и ефективност, съчетаващи функционалността и лесната работа на модерните машини за плазмено рязане.

ERMAKSAN заложи на предимствата на доказани технологии и новости в плазменото рязане чрез използването на наложилите се иновации от световния лидер в системите за плазмено рязане Hypertherm - HyDefinition, LongLife, и патентовани технологии Power Pierce и True Hole.

Клиентите могат да ползват предимствата на портални системи за плазмено рязане на листов материал от ERMAKSAN с включени: True Hole технология; максимална ефективност при нисък инвестиционен разход; до 3 пъти повече отрязани детайли за 1 час; 15”Touch screen Hypertherm EDGE PRO контролер; софтуер плазмен разкрой TurboNEST; плазмен източник и горелка за прецизно и точно рязане – Hypertherm; 5-осно CNC управление на плазмената горелка - нови 3D измерения за Вашите продукти; лесна инсталация и обучение; траен избор за бързо, качествено и прецизното рязане с нисък инвестиционен разход.

През последните години изискванията на българските фирми, заети в металообработващата индустрия, нараснаха, следвайки тенденциите в глобален мащаб. Техните индустриални паркове изпитаха потребността от оборудване с портални системи за плазмено рязане на листов материал с висока скорост, точност и с отлично качество и ниски операционни разходи, гарантиращи им по-висока ефективност и конкурентоспособност.

В отговор на тези потребности акцентът на АРАМЕТ ЕООД е върху предлагане на 2D портални машини за плазмено рязане с иновативната True Hole технология и на 3D портални системи за плазмено рязане с 5-осно CNC управление на плазмена станция за рязане. Освен със стандартни аксесоари, порталните машини за плазмено рязане EPL могат да бъдат оборудвани с пробивна станция и устройство за рязане на тръби и профили.

За покриване на специфичните потребности на клиентите АРАМЕТ ЕООД предлага нестандартни инженерингови решения на R&D отдела на ERMAKSAN в областта на разкроя на тръби и профили и предлага специализирани и роботизирани системи EPL за плазмено рязане, предназначени за разкрой на тръби и профили, с което могат да бъдат изпълнявани и най-специфичните изисквания.

инж. Живко Димитров, управител на АРАМЕТ ЕООД

ЕКСКЛУЗИВНО

Top