РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Актемиум БЕА Балкан, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Актемиум БЕА БалканКато част от международната мрежа на Актемиум, която включва 300 бизнес единици в 38 страни, ние разработваме експертни решения и предоставяме услуги за целия жизнен цикъл на индустриалните съоръжения: планиране, проектиране, доставка, изграждане и пуск в експлоатация на електротехническо оборудване и техника за управление на съоръжения за открити рудници, въглестопанства и пристанища.

Актемиум БЕА Балкан поздравява всички служители
в минния отрасъл, своите клиенти и партньори по повод
на националния професионален празник -  Деня на миньора!
С пожелания за сигурност, здраве и благополучие!

„Актемиум БЕА Балкан“ ЕООД
1505 София, бул. Ситняково №23, ет.4, офис 406/407
тел.: 02/ 971 71 23 и 971 71 24, факс: 02/ 87 22 073
beabalkan@actemium.com, www.actemium.comTop