РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2010 > АКТИВ ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГАКТИВ ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АКТИВ ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГАКТИВ ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООД промишленаелектроника и автоматика Мембранен (диафрагмен) нивосигнализатор за насипни материали производство на собствен модел Ротационен нивосигнализатор ASLR - производство на собствен модел Предназначен за отчитане на нивото на насипен мате-риал в силоз. Използва се за измерване както на макси-мално, така и за минимално ниво. Подходящ е за пудра, гранули, пясък, цимент, зър-но, слънчоглед и др. Подхо-дящ за хранително-вкусо-вата промишленост. www.active-el.com e-mail: office@active-el.com тел.: 082 / 837 951, факс: 0889/ 837 951, GSM: 0887 248 182

Top