РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Актив Ел Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 7, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Актив Ел Инженерингwww.active-el.com

Партньор за България: АКТИВ ЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ ООДРусе, ул. Дряновска 8, office@active-el.comтел.: 082/837 951, GSM: 088/983 79 61Интегрирани средства за автоматизация

• Качествен контрол на всяко изделие
• Надеждно техническо обслужване
• Пълен набор от средства за автоматизация
• Иновативни решения
• SAFETY функцииPerfection in Automation

www.br-automation.com


Top