Актив Сълушънс - нов завод Арома

Начало > Автоматизация > Статии > Сп. Инженеринг ревю - брой 9, 2012

Система за енергиен мениджмънт
През 2012 г. Арома завърши изграждането на новия си завод, отговарящ на всички европейски директиви и световни стандарти за производство на козметични продукти. Арома е компания, позната с екологично ориентираната си политика, свързана с производството на екологично чиста продукция и с инвестициите в нови технологии, водещи до оптимизиране на производството и енергоспестяване. Затова съвсем естествено един от фокусите при изграждането на новия завод за козметични продукти бе върху контрола на енергийното потребление и по-специално върху системата за енергиен мениджмънт, която предприятието внедри. Системата за енергиен мениджмънт обхваща всички видове енергия и групи енергийни потребители в предприятието. Отчита се потреблението на електроенергия, на топло- и студоенергия, изразходвана за вентилация и климатизация на завода, както и разходът на газ за различни производствени нужди. Също така се отчита и потреблението на топла и студена вода.

След оценка на предложенията на участниците в конкурса за изграждане на системата, за изпълнител е избрана Актив Сълушънс. Решението, което компанията предложи, удовлетворяваше всички изисквания на инвеститора. Изградената система за енергиен мениджмънт AromaEnergyManagement е базирана на софтуера за автоматизация и контрол на Active Solutions, на контролери на Wago Kontakttechnik, както и на комуникационни устройства и броячи на импулси на българската компания Gineers. Специалистите от Актив Сълушънс се спряха на трислойна архитектура за максимална надеждност и мащабируемост на системата.

AromaEnergyManagement отчита 31 електромера, 18 топло- и студомера, 20 водомера и 8 разходомера за газ и за пара. Данните от измервателните уреди се съхраняват в база данни на произволно малък интервал от време, който се конфигурира през администраторския интерфейс на системата. Системата позволява наблюдение и съхранение както на регистрите за натрупана енергия и количество вещество, преминало през измервателните уреди, така и на моментни стойности като електрически ток и напрежение, активна и реактивна мощност, фактор на мощността, дебит, температура и т. н. Софтуерът предлага богати възможности за наблюдение в реално време в графичен и табличен вид, създаване на справки, отчети и графики на базата на съхранени данни за произволно избран период от време, експортиране на данните в Excel и PDF, разпечатване на справките, отчетите и графиките и др. Регистрираните в системата измервателни уреди могат да бъдат групирани в енергийни групи, като всеки уред може да участва с различен коефициент в дадената енергийна група. Това позволява голяма гъвкавост при анализирането на енергопотреблението и енергийната ефективност на предприятието. Функциите за алармиране, които AromaEnergyManagement предлага пък дават възможност за адекватно следене на отклоненията от нормалното потребление на енергия, както и своевременно установяване на течове от системите за водоснабдяване и газоснабдяване. Модерната софтуерна архитектура на системата позволява използването й от различни потребители, свързани както в локалната мрежа на компанията, така и през защитена връзка от произволно място извън предприятието, като няма лицензионни и технически ограничения за броя на компютрите, на които ще бъде инсталирана клиентската част на софтуера.

Въвеждането в експлоатация на системата за енергиен мениджмънт ще позволи на предприятието ефективно управление и оптимизиране на потреблението на енергийни ресурси, както и създаване на прогнози за нуждите от енергия за бъдещи периоди.


Вижте още от Автоматизация


Ключови думи: автоматизация, проекти, индустрия, Райзинг БМС, Елиа, ПЛ Контрол, Йокогава, Ехнатон, САТ, Шнайдер ЕлектрикTop