РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2010 > Аква-90 ИнженерингАква-90 Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Аква-90 ИнженерингТърговски партньор на SIEMENS Открити канали Разходомери за открити и безнапорни течения Висока точност на измерване Широк диапазон на приложение и лесно инсталиране Разходомери за напорни тръбопроводи Висока точност на измерване Широк диапазон от диаметри - до 4000 мм Ултразвукови, електромагнитни и на батерии Тръбопроводи Преносими Ултразвукови разходомери за напорни тръбопроводи от всякакъв материал Изграждане на SCADA системи АКВА-90 Инженеринг тел.: 02/952 6697, факс: 02/951 6671 София 1463, ул. Цар Петър 13 office@aqua-90.com, sales@aqua-90.com

Top