РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2012 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2012 > Аква-90 ИнженерингАква-90 Инженеринг, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2012

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Аква-90 ИнженерингАКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ - ООД Експертът в измерването на води Открити канали Разходомери за открити и безнапорни течения •Висока точност на измерване •Широк диапазон на приложение и лесно инсталиране •Стационарни и преносими Тръбопроводи Стационарни разходомери •Висока точност на измерване •Широк диапазон от диаметри - до 4000 mm •Ултразвукови, електромагнитни и на батерии •Монтаж без прекъсване на експлоатация Преносими разходомери •Ултразвукови разходомери за напорни тръбопроводи от всякакъв материал Изграждане на SCADA системи Обследване и мониторинг на водопроводни и канализационни мрежи АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ Тел. (02) 952 6697 Факс (02) 951 6671 София 1463 Ул. "Цар петър" №13 office@aqua-90.com; sales@aqua-90.com

Top