РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Акваком Електроникс, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 1, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Акваком Електроникс
4 - 6 април 2017 | Вода, София | Интер Експо Център | зала 1 | щанд D5

Обработка на питейни, отпадни и технологични води:

• Измерване и Контрол параметрите на водата
• Разходомери за открити канали • Омекотяване на вода
• Филтриращи системи • Дозиращи помпи
• Обратна осмоза • Ултрафилтрация

www.aquacombg.com
e-mail: aquacom@abv.bg


Top