РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Акваком Електроникс, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 2, 2017

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ Акваком ЕлектрониксАкваКом Eлектроникс ЕООД
www.aquacombg.com
e-mail: aquacom@abv.bg

 

4 - 6 април 2017 | Вода, София | Интер Експо Център | зала 1 | щанд D5

 

Обработка на питейни, отпадни и технологични води:

• Измерване и Контрол параметрите на водата
• Разходомери за открити канали
• Омекотяване на вода
• Филтриращи системи
• Дозиращи помпи
• Обратна осмоза
• Ултрафилтрация


Top