РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 5, Юли - Август 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 5, 2010 > АквастартАквастарт, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 5, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АквастартНово поколение система за честотно регулиране Hydrovar HYDROVAR - предимствата накратко Директен монтаж върху двигателя Повишена гъвкавост Икономия на разходи Нов външен дизайн Подобрена структура на програмното осигуряване До 70% икономия на ел.енергия Лесен монтаж "clip & work" Режим на работа с до 8 броя помпи Степен на защита IР55 Подобрена структура на програмното осигуряване Новото поколение HYDROVARТ за управление на помпи с регулиране на оборотите представлява разширение и подобрение на иновативния и доказал качеството си оригинал, като го превръща в модулна, гъвкава и още по-ефективна система за управление. Вече можете да обедините до 8 интелигентни Хидроварни помпи в една захранваща система. Единствена по рода си, концепцията HYDROVARТ няма нужда от висшестоящ централен инвертор или множество ел.табла - възможна е почти всякаква конфигурация: до 8 работни помпи или най-различни комбинации от работни и резервни помпи. Това е отдавна очакваното решение за високотехнологични инсталации, имащи множество изисквания към сигурността на работа. В същото време модулната система дава по-икономично решение за инсталации, изискващи ниско ниво на сигурност. Предимства Новата концепция HYDROVARТ позволява повече гъвкавост и икономия на разходи. Предлаганите версии са: базисен инвертор /мастер инвертор / работа с помпи при постоянни обороти. Паметта за грешки с дата и час, включително и меню за диагноза с данни за температура, ток, напрежение, облекчават анализиране причините за настъпилите грешки. Налице е възможност за свръзване към комуникация Modbus - включено към всяко стандартно изпълнение. Поддържат се различни видове сензори - увеличен е обхватът на входящия сигнал (4-20mA, 0-20 mA, 0-10 Vdc). Подобрена програмна структура и осветен дисплей помагат за по-лесно обслужване и програмиране, дори и при трудни монтажни ситуации. Осигурени са два входа за сензори за отчитане на две действителни стойности (възможно е изчисление по минимална или диференциална стойност). Управляват се до 5 помпи с постоянни обороти с един Хидровар (каскадни релета). Посредством интерфейс могат да бъдат свързани до 8 Хидроварни помпи в една стема (управление - последователно включване). Предлага се разширено меню за ръчни настройки за избор на различни постоянни обороти посредством външен контакт. Изходящите сигнали са програмируеми (аналогов изход / дигитален изход). Дооборудване С HYDROVARТ може да се дооборудва всеки съществуващ стандартен асинхронен двигател. Автоматично се напасва мощността на помпата към колебаещи се съотношения на работни параметри. Изходящото налягане при работа на единични помпи и при повишаване на налягане за водоснабдяване, както и в режим на работа по системна крива при циркулационни системи, е постоянно. Не са необходими допълнителни ел.табла, предпазители, защити за двигателя. В Хидровар се съдържат всички хидравлични управляващи функции, така че в никакъв случай не е необходимо използване на допълнителни регулиращи устройства. Налице са по-дълги интервали между периодите за поддръжка на помпите поради по-малкото им износване. Гениалната монтажна концепция позволява лесно, бързо и икономично дооборудване с HYDROVARТ при съществуващи помпи. Retrofit Clip&Work HYDROVARТ е много бързо възвръщаща се инвестиция. Особено, когато се отнася до циркулационни помпи, работещи с непълен товар, честотното регулиране може да доведе до значителни икономии на ел.енергия. тел.: 02 9312176, факс: 02 8552106, info@aquastart.net, www.aquastart.net

Top