РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Албис, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 9, 2018

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АлбисПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ
CALGONIT Industrial

• Инжектори за изплакване,
пенообразуване, дезинфекция
• Автоматизирани сателитни системи за автоматично
или ръчно управлявано почистване чрез изплакване,
пенообразуване, дезинфекция

 

Албис ЕООД
представител на Calgonit Industrial, ScanFoam
Варна, 9000, П.К. 215
Т: 08888 000 21
Т/Ф: 052/64 11 11
e-mail: v.porva@albis.bg
www.albis.bg


Top