РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Албис, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 5, 2019

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АлбисПРОФЕСИОНАЛНИ ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ

 

CALGONIT Industrial

 

 

• Инжектори за изплакване, пенообразуване, дезинфекция
• Автоматизирани сателитни системи за автоматично или ръчно
управлявано почистване чрез изплакване, пенообразуване, дезинфекция

 

Албис ЕООД

 

Представител на Calgonit Industrial

ScanFoam, Варна, 9000, П.К. 215

Т: 08888 000 21, Т/Ф: 052/64 11 11

e-mail: v.porva@albis.bg,

www.albis.bg


Top