РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 1, Януари - Февруари 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 1, 2010 > АЛФА ЛАВАЛАЛФА ЛАВАЛ, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 1, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АЛФА ЛАВАЛСъвременни технически решения и оборудване за пречиствателни станции от АЛФА ЛАВАЛ Алфа Лавал е във фокуса на технологиите и ноу-хауто, за да ви даде най-доброто, най-изгодното и най-ефективно решение за съвременно третиране на утайките. За да отговаря на законовите изисквания за ефективност и екологосъобразност, депонирането на утайките изисква подобрения и нови решения. Тях можете да намерите при Алфа Лавал. Декантерните центрофуги G2 на Алфа Лавал, барабанните сгъстители и спиралните топлообменници са оборудването, което може да се избере за използване в следните процеси: Сгъстяване Сгъстителната система на Алфа Лавал намалява обема на утайката до 90%. Това означава значителни икономии при транспортирането на утайката за по-нататъшна обработка. Процесът на изгниване е също така оптимизиран поради по-продължителното време на престояване, в резултат на което има по-добър добив на газ, подобрена стабилизация и по-ниски разходи за нагряване. Използването на сгъстяване като етап преди обезводняването на утайката подобрява също така общата експлоатационна рентабилност на обезводнителната инсталация. Обезводняване Декантерните центрофуги работят на принципа на многократно увеличаване, с няколко хиляди пъти, на ефекта на гравитацията, посредством центробежна сила, разделяща твърдите частици от течната фракция за време, мнокократно по-малко от другите начини за обезводняване. Обезводняването е съществено важно при намаляването на обема на утайката, а така също при обезпечаване на получаването на сух кейк. Обезводняването намалява разходите за транспорт, депониране и изсушаването му, като в същото време ограничава каквито и да са неблагоприятни въздействия върху околната среда. Предварително загряване на утайката Предварителното загряване на утайката преди обезводняването до температура от 60 оС или по-висока подобрява характеристиките на утайката и улеснява процеса на обезводняване. Използването на спиралните топлообменници на Алфа Лавал означава, че посредством предварителното нагряване сухотата на кейка може да бъде увеличена до 6%. В случаите, когато е постигната задоволителна сухост на кейка, предварителното загряване може да спести до 40% от разхода на полимер. Пастьоризация на утайката Законодателствата за опазване на околната среда по целия свят поставят ограничения по отношение на количествата патогени и микроби, които са разрешени като съдържание в утайката преди депонирането й. Тези ограничения могат да бъдат спазени ефективно посредством пастьоризация на утайката, което включва нагряването й до 70 оС в продължение на 30 минути. Използването на спиралните топлообменници на Алфа Лавал, за осъществяването на този процес води до надвишаване на изискванията дори и на най-строгите стандарти за елиминиране на патогените, като в същото време се пести енергия чрез връщането на топлина между двата потока утайка Нагряване на изгниващата маса Предвид на това, че изгнивателите работят най-ефективно при температури над околната, се налага нагряването им. Използването на спиралните топлообменници на Алфа Лавал е най-ефективният начин да се осъществи това, като се нагрява утайката по един плавен, добре управляван начин в един рециркулационен контур. Това подобрява процеса на изгниване, а и количеството на получавания газ нараства, когато работата на изгнивателите се поддържа при една стабилна температура. Охлаждане на отпадъчните флуиди В някои индустриални процеси на обработка на отпадъци може да бъде необходимо да се намали температурата на определени потоци отпадъци, тъй като високата температура може да понижи ефективността на следващите етапи на третиране на отпадъците. Използването на спиралните топлообменници на Алфа Лавал осигурява един надежден и ефективен начин за намаляването на температурата на отпадъците. Освен отделни компоненти Алфа Лавал предлага и модулни решения като например ALSYS20 и 30 - готово модулно решение plug & play за обезводняване на утайки. 1421 София, бул.”Черни връх” 1, ет.6 тел.: 02/ 955 56 66, 963 55 44 факс: 02/ 963 55 00 За контакти: Виктор Николов - GSM 0888 553042 Дончо Бъчваров - GSM 0888 223337 Христо Костов - GSM 0888 223341 e-mail: victor.nikolov@alfalaval.com Сервизен център – Сливен тел.: 044/ 62 40 98

Други рекламни публикации на АЛФА ЛАВАЛ

Top