Amer Sports, Никола Длъгманов и Исеин Трампов: Демонстрираме ангажимент към иновациите, високото качество и развитието на общността

АвтоматизацияФирмени публикации • 16.01.2024

Никола Длъгманов
Исеин Трампов

 

Никола Длъгманов, мениджър качество и операции, и Исеин Трампов, мениджър CAD/CAM инженеринг, Amer Sports, пред сп. Инженеринг ревю


Amer Sports изгради нов инструментален цех в завода на компанията в Чепеларе. Разкажете повече за реализацията на проекта и използваното оборудване.

 

Исеин Трампов: Създаването на иновативния инструментален цех в Чепеларе се превърна в истинско предизвикателство, но с гордост можем да заявим, че успешно преодоляхме всички трудности по вълнуващия път към постигането на нашата цел. Трудностите започнаха с избора на подходящата технология и оборудване. Нашето решение беше новата четириосна машина DMF 260/7 Linear, която в момента играе ключова роля в производствения процес. Този избор не само засили конкурентоспособността ни, но и подчерта ангажимента ни към високите стандарти в индустрията на спортното оборудване.


Следващият важен етап беше наемането и обучението на нашия екип от 7 души. Те не само допринасят за ефективността на цеха, но и са ключови фигури за постигането на нашите високи стандарти. Всеки от тях споделя нашия стремеж за качество и иновации в производството.


Този успех не се ограничава само до технологични постижения, а също така засяга и общността ни. Предстоящото разширение на цеха с нови машини и работни места е част от нашата стратегия за устойчив и дългосрочен растеж. Вярваме, че този цех не само ще подобри нашата позиция на пазара, но и ще допринесе за развитието на местната общност.


В крайна сметка, успешното създаване на инструменталния цех в Чепеларе не само укрепи нашата роля в индустрията, но и потвърди ангажимента ни към иновациите, високото качество и развитието на общността. Този проект е пример за това как с целенасоченост, труд и ангажимент можем да превърнем предизвикателства във възможности за успех.

 

Доколко производството на Amer Sports е в съответствие с концепцията Индустрия 4.0? Каква е степента на автоматизация?

 

Никола Длъгманов: Amer Sports е корпорация, която внася голям процент иновации в ски производството благодарение на стремежа си да следва принципите на Индустрия 4.0. Инвестициите в модерни технологии като тези в новия инструментален цех и лаборатория отразяват стремежа към цялостна дигитализация и интеграция на производствените процеси. Прилагането на специализиран софтуер и планиране чрез напълно разработена програма са стъпки, които съгласуват производството с изискванията на съвременната индустрия.


С новата лаборатория и инструментален цех Amer Sports не само инвестира в съответствие с Индустрия 4.0, но и постига по-висока степен на автоматизация. Роботизираните системи в инструменталния цех ускоряват процесите и повишават точността. В съчетание с програми за планиране на производството, те обединяват различните етапи в хармоничен процес, който да отговаря на нуждите на пазара.

 

Какви иновативни технологии за контрол на качеството използвате понастоящем в отделните производствени етапи?

 

Н. Д.: Производството на Amer Sports се отличава с използването на иновативни системи за управление и контрол на качеството, които са изцяло базирани на модерни софтуерни разработки. Системата за дигитален контрол и събиране на данни на мобилни устройства оптимизира ефективността и точността на контролните процедури, осигурявайки висока сигурност и стандарт за качество.


С инвестициите в новата лаборатория Amer Sports цели да подсигури високо качество, но и да съкрати времето за внедряване на нови продукти. Изцяло интегрираната система позволява бързо тестване на прототипи и коригиране на дизайна, без да се налага изпращане на продукти и материали на други места. Това е отговор на постоянната нужда от бърза адаптация към променящите се условия на пазара.


Amer Sports не само инвестира в технологии, но и в хората. Новата лаборатория изисква допълнителни специалисти, които да допринесат с експертните си знания за постоянното подобряване на качеството на представянето на продукта. Този модел на сътрудничество стимулира развитието на персонала и подчертава ангажимента на компанията към растежа и обучението на своите служители.


С новите технологии и бързите процеси, Amer Sports стана по-гъвкава и адаптируема към нуждите на клиентите. Системите за събиране на данни и анализ позволяват бързо реагиране на променящите се предпочитания на потребителите.


Amer Sports
се движи активно в съответствие с концепцията Индустрия 4.0. Интеграцията на нови технологии, автоматизацията и иновациите в контрола на качеството обогатяват производствения процес и подчертават ролята на компанията като водещ играч в индустрията на спортните стоки.


 

www.amersports.com

 

 

 

 

 


Вижте още от АвтоматизацияTop