Амилум България инвестира в нов цех за кристална глюкоза

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 7, 2011

Амилум България инвестира в нов цех за кристална глюкоза

През 1985 г. започва изграждането на предприятие Царевични продукти за дълбочинна преработка на царевица по безотпадна американска технология. Капацитетът на преработка на царевица е 365 т среднодневно мелене.

„През 1993 г. Царевични продукти става част от компанията East Starch. От 2000 г. основни акционери в Амилум България са световноизвестните компании - лидери в производството на въглехидрати -Tate&Lyle, Великобритания и ADM, САЩ”, разказва г-н Светлозар Караджов, председател на УС на Амилум България. По негови думи, още през 1993 г. са завършени и пуснати в експлоатация система за пречистване водата
на входа на предприятието и парокотелна централа. Година по-късно е стартирано производството на царевично нишесте, течна декстроза и глюкозен сироп, изградена е пречиствателната станция и е завършена първата строителна фаза.

Предприятието сменя два пъти името си - Царамил през 1993 г. и Амилум България през 1996 г.

През 1999 г. на Амилум България е присъден сертификат за управление на качеството – ISO 9002, a през 2002 г. Амилум България е пресертифицирано по ISO 9001:2000.
„По същото време на компанията е присъден и първият, издаден в България, НАССР сертификат”, припомня г-н Караджов, „като резултат от тригодишен анализ на критичните точки в производството, в които би могло да съществува риск от микробиологично, химично или механично замърсяване на произвежданите продукти.”
„Един от най-важните приоритети на дружеството е непрекъснатото подобряване условията на труд и на мерките за безопасност, с цел свеждане на трудовите злополуки до нула”, коментира Светлозар Караджов. „За постигането на тази цел в дружеството е въведена система за управление на безопасността на труда DuPont
- една от най-модерните системи в САЩ и Западна Европа, даваща възможност за включване на служители от всички нива в управлението на безопасността на труда. Към 8 септември тази година екипът на Амилум България работи 3815 дни без регистрирани злополуки със загуба на работно време”, споделя с гордост председателят на УС на компанията.

За 18 години в завода са инвестирани над 70 млн. евро, среднодневният капацитет мелене е увеличен близо 4 пъти, а към първоначалното портфолио от продукти са добавени още 4 основни групи – модифицирани хранителни и индустриални нишестета, кристална глюкоза, малтозни сиропи и различни блендове.

„Уникалното оборудване, с което разполага, и непрекъснатото разрастване на неговото производство превръщат Амилум България в лидер на Балканския полуостров. Основната част от продукцията се продава в България, Балканския регион и страните от ЕС. Амилум България е сред най-крупните предприятия, работещи в хранително-вкусовата промишленост и със сигурност е най-големият потребител на българска царевица в страната.

Днес броят на работещите в Амилум България е 200 души. Чрез договорите, сключени за възлагане извършването на различни дейности, дружеството индиректно осигурява работа за още около 100 работници и специалисти от различни фирми в региона”, дава подробности относно дейността на компанията г-н Караджов.

Той разкрива и това, че Амилум България прави поредна инвестиция в нов цех
за да увеличи неколкократно капацитета на производство на кристална глюкоза. „Тази инвестиция е естествен резултат от прогресивния растеж на фирмата, развитието на нови пазари и повишеното търсене на кристална глюкоза. В разработването на проекта и в строително-монтажните работи ще се включат над 60 специалисти и работници от фирми - партньори на дружеството. А след пуска през м. декември 2012 г. ще се открият над 10 нови, постоянни работни места. Размерът на инвестицията, предвидена за изграждането на новия цех за кристална декстроза е над 50 млн. лева, които ще бъдат усвоени в рамките на година и половина. Новият цех, заедно с прилежащата му инфраструктура, ще бъде разположен на площ 7000 м2. Новият цех ще бъде изграден съобразно най-съвременните европейски изисквания, норми и стандарти по безопасност на храните, околната среда и условията на труд”, категоричен е Светлозар Караджов.

Новият брой 5/2022

брой 5-2022

  ЧЕТЕТЕ БРОЯ ОНЛАЙН

ВСИЧКИ СТАТИИ | АРХИВ

ЕКСКЛУЗИВНО
Top