АМК, д-р инж. Стефан Деевски: Серводвигателите SPINDASYN са добра алтернатива на хидравличните и линейни задвижвания

Механични системиВъв ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 2, 2014

Замяната на хидравличното задвижване с електрическо или хибридно в автоматите за леене на пластмаса под налягане е вече световна тенденция. Сътрудничеството на АМК с немския производител на шприцавтомати Arburg продължава повече от две десетилетия. Натрупаният с годините опит все повече накланя везните в полза на електрически задвижваните шприцавтомати, които се характеризират с по-голяма скорост, по-точна настройка на налягането (точност и повторяемост), по-ниска енергоемкост и по-ниско ниво на шум.

Електрическите задвижвания осигуряват висока точност, динамика и производителност при ниски експлоатационни разходи и липса на поддръжка. С тях се постига 17% икономия на време на производствения цикъл и 62% икономия на енергия. Пренастройката на автомата при смяна на полимерния материал се извършва бързо и лесно, което значително намалява престоите и повишава производителността.

Важно изискване към електрическите двигатели в шприцавтоматите е тяхното охлаждане. В процеса на шприцване се отделя много топлина, поради което въздушно охлажданите двигатели не са подходящи. АМК създаде специални серводвигатели, охлаждани с течност, които могат да бъдат свързани с охлаждащата система на шприцмашината.

За да бъде сервозадвижването възможно най-компактно, АМК разработи технологията „cold plate”, при която силовата електроника е монтирана на алуминиева плоча, охлаждана с течност. Охлажданите по този начин инвертори и двигатели достигат високи нива на енергийна ефективност, тъй като отдаваната чрез охлаждащата течност топлина може да бъде оползотворена.

Тъй като шприцавтоматите изискват високомоментни двигатели с голяма точност на линейното позициониране, АМК разработи специална серия серводвигатели SPINDASYN с аксиални лагери и вграден многооборотен абсолютен декодер. Различните варианти на фланци позволяват присъединяването им към различни сачмено-винтови двойки.

За да се задоволят разнообразните изисквания при различните приложения, е създадена серия модули от валове и лагери, които улесняват избора и лесното им напасване. Клиентът получава мехатронна система, която перфектно пасва към силите и скоростите на даденото приложение.

За приложения с ограничен ход са подходящи SPINDASYN двигатели със сляп кух вал, а за тези с неограничен ход - с проходен кух вал. Двигателите от серията SPINDASYN се произвеждат с конвекционно и течно охлаждане, като вторите са изключително подходящи за реализиране на кратки работни цикли, каквито се постигат с хидравличните задвижвания.

Цялата гама серводвигатели SPINDASYN заедно със сaчмено-винтовите двойки е една икономически изгодна алтернатива на хидравличните и линейни задвижвания и се прилага успешно при електрически задвижваните машини за леене на пластмаса под налягане.

д-р инж. Стефан Деевски,
АМК

ЕКСКЛУЗИВНО

Top