АМК с приз за иновации

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2005

На 22 юни т.г. водещият немски производител на сервозадвижвания АМК бе удостоен с престижната награда ТОП 100 за иновативност на произвежданите от компанията технически изделия, съобщи за сп. Инженеринг ревю инж. Стефан Деевски, изпълнителен директор на АМК-България. Наградата ТОП 100 представлява проект за проучване на пазара на средноголемия бизнес в Германия, реализиран в три направления - ТОП 100 за иновации, ТОП 100 за работодатели и ТОП 100 за етика в бизнеса. "Оценката на предприятията се прави по методика, разработена от Икономическия институт във Виена, която включва не само ефекта от реализацията на новите продукти на пазара, но и иновационния потенциал на предприятието", допълва г-н Деевски. В класирането участват средноголеми предприятия и компании от различни области - обслужващата сфера, инженерингови фирми, телекомуникационни предприятия и др. Към критериите на класацията спадат организация на иновационния процес, стимулиране и маркетинг на иновациите, иновационнен климат и др. "Наградата ТОП 100 ще окаже положително влияние върху имиджа на АМК. Тя ще затвърди убеждението на клиентите ни, че компанията се развива в крак със съвременните тенденции и ще провокира допълнителен интерес", коментира отражението на наградата върху бизнеса на АМК в България г-н Деевски.
Top