АМЗ доставя суровини и миксиращи системи за керамичната индустрия

Начало > Във Фокус > Сп. Инженеринг ревю - брой 7/2015 > 18.12.2015

АМЗ доставя суровини и миксиращи системи за керамичната индустрия | Инженеринг ревю, снимка 1
АМЗ доставя суровини и миксиращи системи за керамичната индустрия

Повече от 20 години АМЗ представлява на българския пазар водещи световни производители на индустриални суровини с различно приложение.

Една от най-успешните групи продукти са алуминиевите оксиди и хидроксиди. Основното приложение на алуминиевите оксиди е в областта на керамиката – за производството на глазури, фрити и санитарен порцелан. В зависимост от конкретното изделие се използват различни видове алуминиеви оксиди със специфична повърхност от 0,5 до 230 м2/гр, от ниско до близо стопроцентово съдържание на алфа-алуминиев оксид, млени и с ниско съдържание на натриев оксид.

 

Алуминиевите оксиди се прилагат и в производството на: техническа керамика; огнеупорни материали; полиращи и абразивни материали; бял, червен и розов корунд; табуларен алуминиев оксид; стъкло.

Фините алуминиеви хидроксиди се използват като безвредни за околната среда негорими пълнители при производството на: изолации за кабели; еластомери; PVC и полиуретан; полиестерни смоли; епоксидни смоли; термо-пластмаси; водни дисперсии; хартия; бои.
В зависимост от приложението АМЗ доставя различни алуминиеви хидроксиди: млени, с оптимизиран вискозитет, както и фини алуминиеви хидроксиди-преципитати. Всички алуминиеви хидроксиди от тази група са с белота над 90%.

Алуминиеви хидроксиди с различна едрина, белота и съдържание на влага се прилагат и при производство на: синтетичен зеолит; алуминиев сулфат, хлорид, криолит и алуминати; стъкло, керамика и негорими материали; други химически продукти.

За производството на сухи керамични смеси АМЗ доставя миксиращи системи на немската фирма MTI: хоризонтални, вертикални, с различен обем и производствен капацитет. Съвместно с MTI се разработват специализирани технически решения, съобразно конкретното приложение и нуждите на клиента.

За качествен контрол на входящите суровини и крайните изделия в керамичната индустрия АМЗ предлага необходимите лабораторни изпитвателни апарати в точно съответствие с прилаганите стандарти: от машини за якостни изпитвания до уреди за цветови контрол. Доставените апарати и машини се поддържат от собствен фирмен сервиз.

Наталия Божкова, управител на “АМЗ” ООДКлючови думи: АМЗ, индустриални суровини, алуминиеви оксиди и хидроксиди, сухи керамични смеси, MTIЕКСКЛУЗИВНО
Top