Анипал с втори офис в столицата

Начало > Накратко > Сп. Инженеринг ревю - брой 6, 2007

От лятото на т.г. фирма Анипал разшири структурата си в София, откривайки втори офис, съобщи за сп. Инженеринг ревю Любен Паскалев, управител на Анипал. "Бизнесът на фирма Анипал се разрасна, съществуващият офис вече нямаше капацитета да обслужва дейността ни. По тази причина взехме решение да концентрираме работата си, свързана с различните ни чуждестранни партньори, в два офиса. Новият, намиращ се на улица Веслец, ще изпълнява функциите на представителен офис на компаниите IFM Electronic, специализирана в производството на датчици и автоматизация, и Secu-Tech, предлагаща нивомери, решения за безжично пренасяне на данни, измерване ниво на бензин и нафта в бензиностанции и др.", коментира основанията на Анипал да инвестира в откриването на още един офис в столицата г-н Паскалев. "Смятаме, че по този начин ще оптимизираме дейността си, концентрирайки се върху разработването и прилагането на успешна маркетингова и търговска политика за налагане изделията на чуждестранните ни партньори в страната, отчитайки спецификите в дейността им", допълва той. Фирма Анипал е представител и на немската фирма Gossen Metrawatt, водеща в производството на електроизмервателна апаратура за лаборатории по охрана на труда, както и на австрийската BAUR, предлагаща високоволтова измервателна апаратура, измерване на влагосъдържание в масла и др
Top