РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Специален брой: Хранително-вкусова промишленост в България, юни 2020 > РЕКЛАМИ В Специален брой: Хранително-вкусова промишленост в България, 2020 > АнвитехАнвитех, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Специален брой: Хранително-вкусова промишленост в България, 2020

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АнвитехКОНТРОЛЕРИ ЗА ДОЗИРАНЕ И СМЕСВАНЕ

Разходомери за хранителни продукти:
магнитно-индуктивни, обемни и турбинен тип


АНВИТЕХ ЕООД
Разград 7200
тел. 08883039575
e-mail:anvitech@mail.bg


Top