РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 2, Април 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 2, 2010 > АнвитехАнвитех, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 2, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АнвитехРазходомери за всички течности и втечнени газове За петролни, химически и хранителни продукти За леснозапалими и гъсти (до 1 000 000 ср) флуиди За тръбопроводи до 2500 мм (100") За малки дебити - от 0,5 л/час За нафтови и мазутни горелки СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА РАЗХОДА НА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ РОТАМЕТРИ ЗА ТЕЧНОСТИ И ГАЗОВЕ АНВИТЕХ ЕООД - 7200 Разград, пк 201 тел.: 02/483 0622, факс: 02/953 2688, тел.: 084/662371 GSM: 088 8309 575, e-mail: anvitech@mail.bg

Top