РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2010 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2010 > АнвитехАнвитех, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2010

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АнвитехРазходомери за течности, газове и пара • За петролни, химически и хранителни продукти • За леснозапалими и гъсти (до 1 000 000 ср) флуиди • За тръбопроводи до 2500 мм (100”) • За малки дебити – от 0,5 л/час • За нафтови и мазутни горелки F-серия LCD суматори, дозатори и контролери с Modbus комуникация, температурна компенсация и Ех изпълнение Системи за контрол на разхода на дизелови двигатели Ротаметри за течности и газове АНВИТЕХ ЕООД - 7200 Разград, GSM: 088 8309 575 София 1463, п.к. 13, тел.: 02/483 0622, anvitech@mail.bg

Top