РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Начало > Брой 6, Септември 2011 > РЕКЛАМИ В Брой 6, 2011 > АнвитехАнвитех, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 6, 2011

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АнвитехРазходомери за всички течности и втечнени газове • За петролни, химически и хранителни продукти • За леснозапалими и гъсти (до 1 000 000 ср) флуиди • За тръбопроводи до 2500 мм (100”) • За малки дебити – от 0,5 л/час • За нафтови и мазутни горелки n Системи за контрол на разхода на дизелови двигатели n Ротаметри за течности и газове АНВИТЕХ ЕООД - 7200 Разград, п.к. 201 тел.: 02/483 0622; факс: 02/953 2688; тел.: 084/66 2371 GSM: 088 8309 575; e-mail: anvitech@mail.bg

Top