Апартаментни абонатни станции от Oventrop - бъдещето в жилищното строителство

Фирмени публикацииСп. Инженеринг ревю - брой 6, 2014

Апартаментни абонатни станции от Oventrop - бъдещето в жилищното строителство | Инженеринг ревю, снимка 1 class="picvatre">Апартаментни абонатни станции от Oventrop - бъдещето в жилищното строителство | Инженеринг ревю, снимка 2 class="picvatre">

Продуктите и системите на Oventrop позволяват по-добра енергийна ефективност на съоръженията в сградите, не само при ново строителство, но също така и при реновиране на сгради.

Домашните станции на Oventrop "Regudis W" осигуряват отделни жилища или промишлени части с топлина, както и с гореща и студена питейна вода и възможност за комбинация със системи, работещи със соларна енергия.

Необходимата топлинна енергия се осигурява чрез централен топлоизточник и един буферен резервоар. Подготвянето на гореща вода се извършва децентрализирано чрез топлообменник на проточния принцип.

Предимства за инвеститора:
• по-ниски инвестиционни разходи в сравнение с използването на само-
стоятелни отоплителни уреди във всяко жилище
• ниски монтажни разходи (само три захранващи линии за всички жилища на един щранг)
• незабелязващ се монтаж във всички помещения, благодарение на вградените кутии
• централен топлинен източник, възможна е комбинация с възобновяеми енергийни източници
• при водно съдържание в линията за питейна вода по-малко от 3 л., не е необходима циркулационна линия
• не е необходимо предварително под-гряване на питейна вода
• хидравлично и термично регулиране при подгряването на питейната вода
• ниски температури във връщащата линия
•тръби и топлообменник от висококачествена неръждаема стомана
•чрез термичен баланс варовитите утайки в топлообменника са сведени до минимум
•ниски разходи за обслужване
 
Предимства за потребителя:
•температурата на питейната вода (гореща питейна вода) може да се пренастройва
•хигиеничен, енергийно ефективен режим на работа
•пълен контрол на разхода благодарение на точното отчитане на жилищните разходи чрез допълнителен монтаж на топломер и водомер
•индивидуално понижаване на температурата през нощта и/или зонално

Домашната станция "Regudis W-HTU" за свързване към радиаторно отопление се състои от следните компоненти:
1. Обезвъздушител за отоплителен кръг; 2. Пропорционален дебиторегулатор; 3. Пластинчат топлообменник;
4. Пас-парче за водомер за студена вода;
5. Възможност за свързване на температурен сензор за топломер G 1/2;
6. Вентил за източване на отоплит. кръг; 7. Зонов вентил за регулиране на отоплителния кръг; 8. Регулатор на диференциалното налягане; 9. Термостатичен температурен регулатор;
10. Пас-парче за топломер; 11. Филтър - подаваща линия на отоплителен кръг; 12. Филтър - връщаща линия на отоплителен кръг;

При комбинация с радиаторно отопление по подаващата линия за гореща вода тече гореща вода към подаващата отоплителна линия на жилището. Пропорционалният дебиторегулатор (2) освобождава пътя между връщащата отоплителна линия и връщащата линия за гореща вода.

Връщаща линия на отоплите-лен кръг/ връщаща линия на отоплението

Подаваща линия на отоплителен кръг/ подаваща линия на отоплението

Домашните станции "Regudis W-HTU" с директен отоплителен кръг, се състоят от:
• меднозапоен пластинчат топлообменник от неръждаема стомана, монтиран вертикално за намаляване риска от калциране
• пропорционален дебиторегулатор с превключване към приоритетно захранване на питейна вода и монтирана дроселна клапа за студена вода (частите на кръга за питейна вода са изолирани)
• термостатичен температурен регулатор с бързо реагиращ сензор за регулиране на изходящата температура на горещата вода
• пас-парче за монтаж на топломер
• връзка за свързване на жилищна линия за студена вода с пас-парче за водомер за студена вода
• вентил за зонално регулиране с възможност за монтаж на задвижващо устройство
• възможност за обезвъздушаване и източване на отоплителния кръг
• диференциален регулатор на връщащата отоплителна линия
• филтри на първичната отоплителна линия и на вторичната линия на
отоплителния кръг
• всички тръбопроводи са от неръж-даема стомана, 18x1

Домашните станции на Oventrop "Regudis W" са предназначени както за отопление на жилища и части от промишлени помещения, така и за сгради с високи хигиенични изисквания при подгряването на горещата питейна вода.


Вижте още от Апартаментни абонатни станции от Oventrop - бъдещето в жилищното строителство


Top