АПЕКС СЕРВИЗ: Новост в подемно-транспортната техника са електрокарите TCM FB-X

Във ФокусСп. Инженеринг ревю - брой 8, 2013

АПЕКС СЕРВИЗ е българска компания, която предлага на своите клиенти 14 вида стелажно оборудване и складови системи. Складовите системи, металните стелажи и конструкции, стелажното оборудване, предлагани от компанията, са произведени от фирма AR (Испания). Стелажните системи позволяват складирането на отделните стокови единици да бъде извършвано на принципите FIFO и LIFO в зависимост от необходимия стокооборот.

Стелажите за палетизирани товари са над 7 вида и са подходящи за складиране както на хомогенни, така и на разнородни стокови единици.
Характерна тенденция в развитието на складовото стопанство и особено на високостелажните складове в сферата на търговията и материлано-техническото снабдяване е тяхното по-нататъшно уедряване, автоматизиране и териториалното им обособяване до населените и промишлените центрове и многобройните потребители.

Металните стелажи за непалетизирани товари са от продуктова категория Picking. Новост в подемно-транспортната техника са електрокарите TCM FB-X - стандартно оборудвани с персонализиращ дисплей за личен достъп на до 5 оператора. Тази опция позволява ограничения на скоростта, височината и показва разположението на задните гуми в момент на изнасяне. Машините са с висока производителност и скорост на вдигане 75 см/сек.

Тези параметри правят серията FB-X годна да продължи да работи, когато другите повдигачи вече ще бъдат в станцията за зареждане. Снабдени са с асинхронни двигатели, които спомагат за намаляване на ъгъла на завиване в работния коридор. Допълнително предимство е възможността за работа при ниски температури (до -35 °C), което ги прави много подходящи за работа в хладилни бази.

Фирма АПЕКС СЕРВИЗ е изключителен представител за България на CROWN-USA-MATERIAL HANDLING – специализирана в производството на електроповдигачи и търговия с тях. Фирмата предлага технологии, стоящи на гребена на вълната в каростроенето. Хибридни мотокари, роботизирани и полуроботизирани системи за складиране, изпозващи Li-Ion батерии, гел батерии и др. Тенденция е и все по-голямото обезопасяване на водачите, а във връзка и с все по-нарастващата себестойност на товарите – разработване на софистицирани системи за блокировка и антипреобръщащи системи, пазещи стоката и складовото оборудване.

Нова тенденция е и пълната приспособяемост и гъвкавост на работното място на оператора - настройваща се кормилна колона, подлакътници и седалка. Новост е и изцяло суспендираните амортизационни седалки със система MOVE_SEAT_SWIVLE, извиваща седалката на оператора на 30°.

Новост е и системата FLEXBACK, поддържаща тялото на оператора в изправено положение и намаляваща болките в гърба му. Новост е и появяването на облегалка за глава на седалката на оператора, както и системата за диагностика и достъп до борд-компютрите на високоповдигачите и карите Access 123.

АПЕКС СЕРВИЗ

ЕКСКЛУЗИВНО
Top