РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Арамет , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 8, 2016

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АраметEPL PLASMA SERIES
Рязане по 5 оси

Висока производителност и точност на рязане.

Щастливи зимни празници!
С пожелания за успешна и благополучна Нова 2017 година!

8600 Ямбол, бул. Александър Стамболийски 30
ТБЦ - Търговски и Бизнес Център Ямбол. Офис 11.5
тел./факс: +359 46 62 01 73, GSM: 0897 961 669

www.aramet.bg | office@aramet.bg

Aramet


Top