РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Арамет , СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - Брой 9, 2014

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АраметDesign awarded machine; FIBERMARK Momentum Gen-2 > New Generation Fiber Laser. ЗЛАТЕН МЕДАЛ, Пловдив 2014 Международен Технически Панаир FIBERMARK Momentum Gen-2 Flawless cutting at high speeds with its new and improved CNC. A game changing thought with modern and ergonomic design. 8600 Ямбол, бул. Александър Стамболийски 30, ТБЦ - Търговски и Бизнес Център Ямбол. Офис 11.5 тел./факс: +359 46 62 01 73, GSM: 0897 961 669 www.aramet.bg | office@aramet.bg Международно изложение Мachtech & Innotech 11 - 13 март 2015; зала 6, щанд А3 и С3

Top