РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ

Арамет, СП. ИНЖЕНЕРИНГ РЕВЮ - брой 6, 2015

РЕКЛАМНА ПУБЛИКАЦИЯ АраметHYDRAULIC STEELWORKERS AND PUNCHING MACHINES
Хидравлични пресножици и щанцови машини
8600 Ямбол, бул. Александър Стамболийски 30
Търговски Бизнес Център Ямбол, oфис 11.5
тел./факс: +359 46 62 01 73, GSM: 0897 961 669
e-mail: office@aramet.bg
www.aramet.bg


Top